GalvenāUzņēmumiemKases un norēķinu pakalpojumiVietējie maksājumi un starptautiskie pārskaitījumi

Vietējie maksājumi un starptautiskie pārskaitījumi

Pēc Klienta rīkojuma Banka veic pārvedumus (bezskaidras naudas pārvedumi / maksājumi) euro un ārvalstu valūtā par labu saņēmējam, kuram atvērts konts Latvijas vai ārvalstu bankā. Bankas Klients var veikt bezskaidras naudas pārvedumus euro un ārvalstu valūtās gan Latvijā, gan arī uz ārvalstīm.

 

Pēc pārveduma izpildes ātruma Klientam ir pieejami: standarta, steidzamie un ekspresis pārvedumi.

 

Bankas pārvedumu steidzamības pakāpju apraksts:

 

Standarta:

 

 1. Pārvedumam euro (EUR) - valutēšanas datums ir tajā pašā darba dienā, pēc datuma, kad Banka ir akceptējusi Klienta maksājumu uzdevumu, kas iesniegts bankā līdz plkst. 13:00 pēc Latvijas laika. Ja maksājuma uzdevums ir akceptēts pēc plkst. 13:00 (līdz 17:00) pēc Latvijas laika, tad valutēšanas datums ir nākošā darba dienā.
 2. Maksājumu izpildes termiņus ārvalstu valūtā var apskatīties šeit

 

Steidzamie:

 

 1. Maksājumu izpildes termiņus ārvalstu valūtā var apskatīties šeit

 

Ekspresis

 

 1. Pārvedumam euro (EUR) - maksājuma izpilde notiek stundas laikā, ja Banka ir akceptējusi Klienta maksājumu uzdevumu, kas iesniegts Bankā līdz plkst. 15:00 pēc Latvijas laika.
 2. Maksājumu izpildes termiņus ārvalstu valūtā var apskatīties šeit

 

Lai veiktu pārskaitījumu, Klientam ir jāiesniedz Bankai maksājuma uzdevums.

 

Maksājuma uzdevumā euro Klientam ir jānorāda šādi rekvizīti:

 

 • maksājuma uzdevuma numurs
 • maksājuma uzdevuma aizpildīšanas datums
 • maksātāja vārds un personas kods fiziskām personām / nosaukums un reģistrācijas numurs juridiskām personām
 • maksātāja novērtējums - rezidents/nerezidents
 • Klienta norēķinu konta numurs
 • saņēmēja vārds un personas kods (ja saņēmējs - fiziska persona - rezidents) / juridiskās personas reģistrācijas numurs (ja juridiskā persona - rezidents)
 • saņēmēja novērtējums - rezidents/nerezidents
 • saņēmēja banka, SWIFT bankas kods
 • saņēmēja konta numurs IBAN formātā
 • pārskaitījuma summa ar cipariem un vārdiem, valūtas saīsinātais apzīmējums ISO formātā
 • ārējā maksājuma kods un valsts kods nerezidentiem
 • gadījumā, ja maksājuma uzdevums ir aizpildīts uz papīra nesēja: Klienta (maksātāja) - fiziskas personas paraksts/ ar juridiskās personas zīmogu apzīmogots Klienta - juridiskas personas paraksts (paraksti), kas sakrīt ar paraugiem, kas norādīti Paraksta paraugu un zīmoga nospieduma kartiņā

 

Maksājuma uzdevumā ārvalstu valūtā Klientam ir jānorāda šādi rekvizīti:

 

 • maksātāja vārds un fiziskas personas kods (ja ir)/juridiskas personas nosaukums un reģistrācijas numurs
 • maksājuma uzdevuma aizpildīšanas datums
 • maksātāja novērtējums - rezidents/nerezidents
 • maksātāja norēķinu konta numurs
 • kredīta pārskaitījuma summa ar cipariem un vārdiem, valūtas saīsinātais apzīmējums ISO formātā
 • korespondentbanka, adrese, bankas SWIFT kods*
 • saņēmēja banka, adrese, bankas SWIFT kods un konta numurs korespondentbankā*
 • saņēmēja vārds un personas kods, ja šī fiziskā persona ir Latvijas rezidents, saņēmēja nosaukums, adrese, juridiskās personas reģistrācijas numurs, ja šī juridiskā persona ir Latvijas rezidents, un valsts kods
 • saņēmēja novērtējums - rezidents/nerezidents
 • saņēmēja konta numurs
 • atzīme par to, kas maksās Bankas komisijas maksu - saņēmējs vai maksātājs
 • maksājuma veids - standarta, steidzams
 • maksājuma mērķis (īss, bet pietiekams, lai saprastu operācijas ekonomisko būtību, preces vai pakalpojuma veids, apraksts, obligāti norādot faktūrrēķina un/vai līguma, saskaņā ar kuru tiek veikts pārskaitījums, numuru un datumu)
 • ārējā maksājuma kods

 

*atzīmēti punkti, kuru norādīšana ir vēlama, bet nav obligāta.

 

Industra piedāvā katram Klientam iespēju patstāvīgi kontrolēt sava konta stāvokli un, izmantojot konta attālinātās pārvaldīšanas sistēmu MultiNet, dot norādījumus Bankai par pārskaitījumu veikšanu neatkarīgi no Bankas darba laika. 

 


Cenrādis 

Jautājumi un atbildes

Kontakti 

 

 
Informācija
AS "Industra Bank" Galvenais ofiss
Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1050

Tālr.: +371 67019393
WhatsApp: +371 27677569 (čats)
Skype: mtb_info (čats)
E-pasts: info@industra.finance
E-komercija