GalvenāUzņēmumiemKases un norēķinu pakalpojumiElektronisku rēķinu regulārā apmaksa

Elektronisku rēķinu regulārā apmaksa

AS "Industra Bank" piedāvā Jums ērtu iespēju ietaupīt laiku un naudas līdzekļus - izvēloties Elektronisku rēķinu regulāru apmaksu no Jūsu konta.

 

Atbilstoši noslēgtajam Elektronisku rēķinu regulārās apmaksas  Līgumam (PDF), Banka automātiski veiks darījumu apmaksu no Jūsu norādītā konta Bankā saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja rēķinu par pakalpojumiem - kabeļtelevīzija,  internets, komunālie  pakalpojumi, sporta klubs, preses abonēšana u.c. 

 

Uzņēmumu saraksts, kas piedāvā rēķinu apmaksu veikt ar Elektronisku rēķinu regulāru apmaksu (ERRA).

 

Priekšrocības:

  

  • rūpes par ikmēneša rēķinu apmaksu vairs Jūs neapgrūtinās;
  • salīdzinājumā ar maksājumiem skaidrā naudā tarifi ir zemāki;
  • Jūs iztērēsiet tikai to laiku, kas nepieciešams Elektronisku rēķinu regulārās apmaksas līguma noslēgšanai;
  • maksājuma savlaicīgums - nokavēt rēķina apmaksu iespējams tikai ar Jūsu atļauju;
  • bezskaidras naudas norēķinu drošība un precizitāte;
  • uzņēmumu skaits, kuru rēķinus var apmaksāt, ir liels un turpina augt;
  • Jūs vienmēr redzēsiet rēķina apmaksu savā Bankas konta izrakstā;
  • Jūs vienmēr saglabājiet pilnu kontroli par maksājumu veikšanu, jo nepieciešamības gadījumā var nobloķēt Elektronisku rēķinu regulārās apmaksas līgumu.

 

 

 

Pakalpojumu Industra piedāvā LR rezidentiem - fiziskām un juridiskām personām, kā arī LR nerezidentiem - fiziskām personām, kuri ir saņēmuši  uzturēšanās atļauju LR.

 

Līguma noslēgšana

 

Lai noslēgtu Līgumu (PDF), Jums jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un rēķins vai līgums ar uzņēmumu, ar kuru Jūs vēlaties noslēgt Līgumu. Ir iespēja aizpildīt vairākus līgumus dažādu pakalpojumu rēķinu apmaksai. Līgumā Jums jānosaka Elektronisku rēķinu regulārās apmaksas limits - viena maksājuma maksimālā summa, kādu Banka no Jūsu konta drīkst pārskaitīt saņēmējam. Līgumu var noslēgt kā uz nenoteiktu laiku, tā arī līdz kādam konkrētam datumam. Rēķina apmaksas termiņa laikā Banka no Jūsu konta pārskaitīs nepieciešamo summu līgumā minētajam uzņēmumam. Jums tikai jāparūpējas, lai Jūsu bankas kontā maksājuma veikšanas dienā būtu pietiekami naudas līdzekļi rēķina summas un komisijas maksas apmaksai.

 

Klientam ir sniegta iespēja apskatīties pakalpojuma sniedzēja - uzņēmuma sagatavoto elektronisko rēķinu par saņemto pakalpojumu portālā „rekini.lv", kur tas būs pieejams 24 stundu laikā pēc rēķina informācijas saņemšanas no pakalpojumu sniedzēja uzņēmuma.

 

Gadījumos, kad Klients no rēķina apmaksas neatsakās, tas tiks apmaksāts automātiski saskaņā ar noslēgtā Elektronisku rēķinu regulārās apmaksas līguma noteikumiem. Atteikties no rēķina automātiskas apmaksas Klients varēs apmeklējot jebkuru Bankas klientu apkalpošanas centru, informējot Banku telefoniski vai izmantojot e-pakalpojumu portālā „rekini.lv", kurā Klients varēs autorizēties, izmantojot savas internetbankas paroles. Arī Bankas internetbankā MultiNet tiks nodrošināta iespēja automātiski pieslēgties e-pakalpojumam portālā „rekini.lv".

 

Ja Jūsu kontā nebija pietiekoša naudas daudzuma rēķina un komisijas maksu apmaksai, tad rēķina apmaksas mēģinājumi turpinās līdz rēķina apmaksas datumam (ieskaitot). Ja uzņēmums,  kura pakalpojumus Jūs apmaksājat,  pieļauj rēķina daļēju apmaksu, tad pēdējā mēģinājumā no konta var tikt noņemts viss pieejamais atlikums EUR valūtā. Ja daļēja apmaksa nav pieļaujama, tad mēģinājumi apmaksāt rēķinu tiek pārtraukti automātiski. Kopā ar rēķinu apmaksu Banka ietur  no maksātāja konta komisijas maksu saskaņā ar Bankas tarifiem.

 

Tarifi:

 

Elektronisku rēķinu regulārās apmaksas vienas transakcijas tarifs klientiem būs 0,28 EUR vai 0,36 EUR, atkarībā no tā, vai pakalpojuma sniedzējs ir Industra vai citas kredītiestādes Klients.

 

Jūs vienmēr varēsiet redzēt, vai rēķins tika apmaksāts, apskatot Bankas konta izrakstu papīra veidā vai jebkurā laikā internetbankā MultiNet.

 

Spēkā esošie klientu līgumi:

 

Spēkā esošie Bankas klientu Automātisko maksājumu pakalpojumu līgumi tiks automātiski pārslēgti uz Elektronisku rēķinu regulārās apmaksas pakalpojuma līgumiem ar līdzvērtīgiem nosacījumiem.

 


PDF Elektronisku rēķinu regulārās apmaksas līgums un noteikumi

 

 
Informācija
AS "Industra Bank" Galvenais birojs
Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1050

Tālr.: +371 67019393
WhatsApp: +371 27677569 (čats)
Skype: mtb_info (čats)
E-pasts: info@industra.finance
E-komercija