GalvenāUzņēmumiemKases un norēķinu pakalpojumiValūtas operācijasValūtas darījumu veidi

Valūtas darījumu veidi

Bankas Klientiem ir pieejami šādi darījumu veidi valūtas tirgū:

 

  • TOD - valūtas maiņas darījums, kas paredz valūtas piegādi darījuma noslēgšanas dienā
  • TOM - valūtas maiņas darījums, kas paredz valūtas piegādi nākamajā darba dienā
  • SPOT - valūtas maiņas darījums, kas paredz valūtas piegādi pēc 2 darba dienām
  • FORWARD - ārpusbiržas valūtas maiņas darījums, kas paredz valūtas piegādi nākotnē, precīzi noteiktā datumā pēc darījumā noslēgšanas dienā saskaņota kursa
  • FUTURES - standartizēts biržas līgums, kas paredz valūtas piegādi nākotnē, precīzi noteiktā datumā pēc darījumā noslēgšanas dienā saskaņota kursa
  • SWAP - tā ir divu pretēju valūtas maiņas darījumu kombinācija par to pašu summu ar dažādiem valutēšanas datumiem
  • OPTION - līgums, kas nodrošina pircējam tiesības nopirkt vai pārdot konkrētu valūtas summu līgumā noteiktajā datumā par līgumā noteikto cenu
 
Informācija
AS "Industra Bank" Galvenais birojs
Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1050

Tālr.: +371 67019393
WhatsApp: +371 27677569 (čats)
Skype: mtb_info (čats)
E-pasts: info@industra.finance
E-komercija