GalvenāUzņēmumiemKases un norēķinu pakalpojumiDarījuma konts

Darījuma konts

Darījuma konts – pakalpojums, kas nodrošina pircēja un pārdevēja finanšu drošību, veicot pirkšanas-pārdošanas darījumus.

 

Lai samazinātu darījuma partneru risku, pirkšanas un pārdošanas darījuma izpildei, Industra Bank piedāvā atvērt bankā Darījuma kontu un noslēgt trīspusēju līgumu starp pircēju, pārdevēju un banku, kurā ir atrunāti saistību izpildes nosacījumi un termiņi.

 

Izmantojiet Darījuma konta priekšrocības:

 

  • Drošības garantija kā pircējam, tā pārdevējam, jo banka izmaksā naudu tikai tad, kad darījums ir reāli noticis un visi dokumenti ir noformēti.
  • Pārdevējs vai pircējs līguma darbības laikā nevar vienpersoniski izņemt Darījuma kontā iemaksāto naudas summu.
  • Ja līguma darbības laikā darījums nav noticis, tad pēc termiņa beigām nauda tiek atmaksāta pircējam.
  • Darījuma summai nav ierobežojumu.
  • Darījuma kontā var ieskaitīt gan bezskaidru, gan skaidru naudu eiro vai konvertējamā ārvalstu valūtā.
  • Lai iegādātos preci vai īpašumu, pircējam ir iespēja saņemt bankas aizdevumu. Privātpersonām. Uzņēmumiem.

 

Darījuma konta atvēršana

 

Darījuma kontu var atvērt gan privātpersonas, gan juridiskas personas, kam jāveic pirkšanas vai pārdošanas darījums.

 

Darījuma kontu var atvērt Industra galvenajā birojā Elizabetes ielā 57, Rīgā. Lai atvērtu Darījuma  kontu, vienai no darījumā iesaistītajām pusēm jābūt atvērtam vai jāatver norēķinu konts Industra Bank.

 

Soļi:

 

  • Starp pircēju, pārdevēju un Industra tiek noslēgts līgums par Darījuma konta atvēršanu.
  • Tiek atvērts Darījuma konts Industra, kurā pircējs ieskaita attiecīgo naudas summu par preci/īpašumu.
  • Pārdevējs noformē dokumentus saskaņā ar noslēgto Darījuma konta līgumu un iesniedz tos bankā.
  • Ja darījuma nosacījumi ir izpildīti - iesniegti visi Darījuma konta līgumā paredzētie dokumenti, darījums tiek pabeigts – banka pārskaita naudu pārdevējam, bet pircējam nodod īpašuma dokumentus, piemēram, Zemesgrāmatas apliecību, kura apliecina pircēja īpašumtiesības.

 

Cenrādis

 
Informācija
AS "Industra Bank" Galvenais ofiss
Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1050

Tālr.: +371 67019393
WhatsApp: +371 27677569 (čats)
Skype: mtb_info (čats)
E-pasts: info@industra.finance
E-komercija