GalvenāUzņēmumiemNoguldījumiJautājumi un atbildes

Jautājumi un atbildes

1. Kas var noguldīt naudu Bankā?

 

Banka pieņem noguldījumus no fiziskām personām un juridiskām personām - Latvijas Republikas rezidentiem un nerezidentiem.

 

2. Kādus depozīta noguldījumu veidus Banka piedāvā?

 

Industra piedāvā šādas Depozītu programmas:

 

  • vienkāršais depozīts
  • mērķa depozīts
  • biznesa depozīts
  • krājkonts rezidentiem

 

5. Kādā veidā tiek pieņemts noguldījums?

 

  • iemaksājot skaidrā naudā
  • ar bankas pārskaitījumu

 

6. Cik bieži tiek maksāti procenti par noguldījumu?

 

Pēc Klienta izvēles Banka var maksāt procentus katru mēnesi vai depozīta termiņa beigās.

 

7. Kādos gadījumos tiek slēgti depozītu konti?

 

  • pēc depozīta līguma termiņa iztecēšanas un pilnas depozīta summas un par to uzkrāto procentu izmaksas
  • pēc vienas no pusēm pieprasījuma

 

8. Vai var izņemt depozīta noguldījumu, kas kalpo par kredīta kartes garantiju?

 

Drošības depozītu var saņemt tikai 40 dienas pēc maksājumu kartes slēgšanas ar nosacījumu, ka ir izpildītas visas saistības attiecībā pret Banku.

 

9. Vai ir iespējams pārtraukt depozītu pirms termiņa?

 

Klients ir tiesīgs izņemt vienkāršo, mērķa un beztermiņa noguldījumu pirms termiņa, par to 30 dienas iepriekš rakstveidā informējot Banku.

 

Par depozīta līguma pārtraukšanu pirms termiņa bez iepriekšēja Bankas brīdinājuma 30 dienas iepriekš tiek piemērotas soda sankcijas. Netiek izmaksāti iepriekš aprēķinātie procenti.

 
Informācija
AS "Industra Bank" Galvenais birojs
Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1050

Tālr.: +371 67019393
WhatsApp: +371 27677569 (čats)
Skype: mtb_info (čats)
E-pasts: info@industra.finance
E-komercija