GalvenāUzņēmumiemInstrumentiDokumenti

Dokumenti

 

Vispārīgie darījumu noteikumi

  

PDF

Vispārējie darījumu noteikumi spēkā no 22.08.2018.

PDF

Vispārējie darījumu noteikumi spēkā no 11.07.2018. līdz 22.08.2018.

PDF

Vispārējie darījumu noteikumi spēkā no 05.04.2018., no 19.05.2018. - klientiem patērētājiem līdz 10.07.2018. 

PDF

Vispārējie darījumu noteikumi no 01.11.2017. līdz 05.04.2018.

 

 Dokumenti privātpersonām

 

Norēķinu konta atvēršana 

 
PDF

Iesniegums norēķinu konta atvēršanai  

PDF

Klienta - fiziskās personas anketa

PDF

Klienta pārstāvja karte

PDF

Pilnvara

PDF

Zīmoga nospieduma un parakstu paraugu kartiņa

PDF

Pamatinformācija  par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību

 

Regulārie maksājumi

 
PDF

Regulāro maksājumu uzdevums

 
Elektronisku rēķinu regulārā apmaksa
 
PDF Elektronisku rēķinu regulārās apmaksas līgums un noteikumi
 

Ātrie naudas pārvedumi UNIstream un MoneyGram 

 
PDF Iesniegums pārveduma veikšanai (UNIstream)
PDF Iesniegums pārveduma veikšanai (MoneyGram)
PDF  Iesniegums pārveduma saņemšanai (UNIstream)
PDF Iesniegums pārveduma saņemšanai (MoneyGram)
PDF  Iesniegums pārveduma anulēšanai
PDF  Paziņojums par saņēmēju rekvizītu izmaiņām 
 

Internetbanka MultiNet 

 

PDF

Iesniegums attālinātās apkalpošanas sistēmas MultiNet lietošanai
PDF Internetbankas MultiNet lietotāja rokasgrāmata
PDF  Kodu kalkulatora DigiPass DP 260 lietotāja rokasgrāmata
PDF  Kodu kalkulatora DigiPass GO-6 lietotāja instrukcija
PDF SMS autorizācijas lietošanas noteikumi
 
Maksājumu kartes
 
PDF Iesniegums maksājumu kartes konta atvēršanai un maksājumu kartes saņemšanai
PDF  Papildkartes lietotāja pieteikums
PDF Reklamācijas iesniegums
 
Kredīti
 
PDF

Kredīta pieteikums privātpersonai

 

Depozīti 

 
PDF

Iesniegums depozīta izvietošanai

PDF Depozītu pieņemšanas un apkalpošanas noteikumi
 

Krājkonta atvēršana

 
PDF

Iesniegums krājkonta atvēršanai

 
SMS atskaite 
 
PDF SMS atskaišu pakalpojumu lietošanas noteikumi
PDF  Pakalpojuma "SMS atskaite" izmantošanas instrukcija
PDF Iesniegums par SMS atskaišu pakalpojuma lietošanu
 
Individuālie seifi
 
PDF  Individuālā seifa īres līgums un noteikumi
 
Personas datu apstrāde
  
PDF Informācijas pieprasījums par personas datu apstrādi
  

 Dokumenti juridiskām personām

 

Norēķinu konta atvēršana

 

PDF 

Iesniegums norēķinu konta atvēršanai

PDF

Klienta - juridiskās personas anketa

PDF

Klienta pārstāvja karte

PDF

Iesniegums pagaidu konta atvēršanai

PDF

Pilnvara

PDF

Zīmoga nospieduma un parakstu paraugu kartiņa

PDF

Patiesā labuma guvēja karte

PDF

Pamatinformācija  par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību

Regulārie maksājumi

 

PDF 

Regulāro maksājumu uzdevums   
 
Elektronisku rēķinu regulārā apmaksa
 
PDF  Elektronisku rēķinu regulārās apmaksas līgums un noteikumi
 

Internetbanka MultiNet

 
PDF

Iesniegums attālinātās apkalpošanas sistēmas MultiNet lietošanai

PDF Iesniegums attālinātās apkalpošanas sistēmas MultiNet korporatīvajam pieslēgumam
PDF Internetbankas MultiNet lietotāja rokasgrāmata
PDF Kodu kalkulatora DigiPass DP 260 lietotāja rokasgrāmata
PDF  Kodu kalkulatora DigiPass GO-6 lietotāja instrukcija
PDF SMS autorizācijas lietošanas noteikumi
 

Maksājumu kartes

 
PDF

Iesniegums maksājumu kartes konta atvēršanai un maksājumu kartes saņemšanai

PDF  Papildkartes lietotāja pieteikums
PDF Reklamācijas iesniegums
 
POS - termināļu uzstādīšana
 
PDF Pieteikums POS-termināla uzstādīšanai
 
Kredīti
 
PDF

Kredīta pieteikums uzņēmumam

 
Līzings autotransporta iegādei
 
PDF Līzinga pieteikums uzņēmumam
  
Overdrafts
 
PDF

Iesniegums overdrafta izsniegšanai

 
Akreditīvs
 
PDF

Iesniegums akreditīva atvēršanai

 

Faktorings

 
PDF Iesniegums faktoringa saņemšanai
 
Depozīti
 
PDF Iesniegums depozīta izvietošanai
PDF  Depozītu pieņemšanas un apkalpošanas noteikumi 
SMS atskaite 
 
PDF SMS atskaišu pakalpojumu lietošanas noteikumi
PDF Pakalpojuma "SMS atskaite" izmantošanas instrukcija
PDF Iesniegums par SMS atskaišu pakalpojuma lietošanu
 

Brokeru pakalpojumi

Brokeru operācijas (MiFID II)
 
PDF Interešu konfliktu novēršanas politika ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanai  
PDF

Informācija par ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju

PDF Finanšu instrumentu darījumu rīkojumu izpildes politika
PDF

Finanšu instrumentu darījumu izpildes vietu saraksts 

PDF  Ar finanšu instrumentiem saistīto risku apraksts
PDF  Klienta statusa noteikšanas politika ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanai  
PDF Sniegto ieguldījumu pakalpojumu finanšu instrumentu saraksts un to sadalījums pēc sarežģītības un piemērotības
PDF Pamatinformācijas dokuments CFD ETPs (KID)
PDF Pamatinformācijas dokuments CFD Futures (KID)
PDF Pamatinformācijas dokuments CFD Indices (KID)
PDF Pamatinformācijas dokuments CFD Stocks (KID)
PDF Pamatinformācijas dokuments FX Forward (KID)
PDF Pamatinformācijas dokuments FX Option (KID)
PDF Pamatinformācijas dokuments FX Spot (KID)
PDF Ex-ante informācija par maksām un izmaksām
PDF Ex-ante Eirozonas un ASV fondu biržas reģistrētas akcijas/ ETF informācija par izmaksām un saistītam maksām
PDF Ex-ante obligācijas un parādzīmes informācija par izmaksām un saistītam maksām
PDF Ex-ante Nasdaq Baltic akcijas informācija par izmaksām un saistītam maksām
PDF Top 5 labākās izpildes vietas, pārskats par 2018
CSV Top 5 labākās izpildes vietas, pārskats par 2018                
 
Finanšu instrumentu konta atvēršana
 
PDF Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai darījumiem ar finanšu instrumentiem
PDF Pieteikums  finanšu instrumentu konta atvēršanai
PDF Līgums par brokeru pakalpojumiem
 
Informācija
AS "Industra Bank" Galvenais birojs
Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1050

Tālr.: +371 67019393
WhatsApp: +371 27677569 (čats)
Skype: mtb_info (čats)
E-pasts: info@industra.finance
E-komercija