GalvenāUzņēmumiemFinansēšanas iespējasLīzings

Līzings

Sadarbībā ar Industra meitas uzņēmumu AS „MTB Finance" Banka īsteno līzinga operācijas ar nekustamo un kustamo (pārsvarā ar transporta līdzekļiem) īpašumu.

 

Lai saņemtu līzingu, AS "MTB Finance" ir jāiesniedz šādi dokumenti (kopā ar kopijām ir jāiesniedz oriģināli):

 

  • aizpildīta līzinga piešķiršanas pieteikuma veidlapa (PDFАНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
  • uzņēmuma statūti un notariāli apliecināta uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija (visi reģistrētie statūtu labojumi un grozījumi)
  • nodokļu maksātāja un PVN maksātāja apliecība
  • amatpersonu paraksta tiesības apliecinoši dokumenti un pases
  • uzņēmuma finansiālos rādītājus apstiprinoši dokumenti, bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins
  • revidenta vai auditora atzinums par pēdējā gada pārskatu
  • izziņa par likumdošanā paredzēto nodokļu nomaksu
  • informācija par līzinga priekšmetu

 

Nepieciešamības gadījumā Klients iesniedz papildus dokumentus. 

 

Detalizētu informāciju var iegūt, sazinoties ar Investīciju un Kreditēšanas departamentu pa tālruņiem: +371 67019175, +371 67019176, +371 67019177.

 


PDFАНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  Līzinga pieteikums uzņēmumam

 
Informācija
AS "Industra Bank" Galvenais birojs
Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1050

Tālr.: +371 67019393
WhatsApp: +371 27677569 (čats)
Skype: mtb_info (čats)
E-pasts: info@industra.finance
E-komercija