GalvenāUzņēmumiemFinansēšanas iespējasFaktorings

Faktorings

Banka saviem Korporatīvajiem Klientiem piedāvā iespēju palielināt savas darbības efektivitāti un uzlabot pārdošanas apjomus, izmantojot AS „MTB Finance" piedāvātos faktoringa pakalpojumus ar regresa nosacījumu.

 

Faktorings - tas ir īstermiņa uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu finansēšana pret tiesību uz naudas prasījumu pret pircēju (debitoru) nodošanu AS "MTB Finance".

 

Faktorings ar regresa nosacījumu nozīmē, ka pārdevējs uzņemas atbildību par pircēja maksātspēju un apņemas atpirkt naudas prasījuma tiesības pret pircēju no AS "MTB Finance", gadījumā, ja pircējs neveic uzņemto saistību apmaksu līgumā (rēķinā) noteiktajā termiņā.

 

Faktoringa pakalpojuma izmantošana ļauj pārdevējam piedāvāt pircējam pēcapmaksas norēķinu nosacījumus un vienlaicīgi operatīvi papildināt apgrozāmos līdzekļus, saņemot tūlītēju rēķinu apmaksu, kas faktoringu padara par optimālu uzņēmējdarbības attīstības instrumentu, kas ļauj izvairīties no apgrozāmo līdzekļu iesaldēšanas, piedāvājot pircējiem garākus apmaksas par pārdoto preci termiņus. Pircējs savukārt norēķinās ar AS "MTB Finance" rēķinā norādītajā termiņā.

 

Maksimālais faktoringa līguma termiņš - 1 gads, finansējuma apjoms - līdz 90% no rēķina vai pavadzīmes summas, maksimālais rēķina apmaksas termiņš - 120 dienas. 

 

AS „MTB Finance" faktoringa apkalpošana veicina:

 

  • pārdošanas apjoma palielināšanu un papildus peļņas gūšanu, pateicoties apgrozāmo līdzekļu saņemšanas un to aprites paātrināšanai
  • bilances struktūras uzlabošanu, jo netiek prasīts papildus nodrošinājums vai garantijas
  • uzņēmuma tirgus daļas palielināšanu: rodas iespēja piesaistīt jaunus klientus, pateicoties elastīgiem preču apmaksas nosacījumiem; apgrozāmo līdzekļu esamība ļauj arī palielināt preču sortimentu noliktavā un attiecīgi palielināt apgrozījumu
  • debitoru parādu likviditātes palielināšanu: naudas līdzekļi ienāk uzreiz pēc preču nosūtīšanas ar pēcapmaksu
  • naudas plūsmas stabilizāciju: precīza naudas līdzekļu saņemšanas un savu parādu dzēšanas plānošana

 

Nepieciešamie dokumenti:

 

  • pieteikums faktoringa pakalpojuma sniegšanai PDFАНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
  • uzņēmuma reģistrācijas dokumenti (statūti, reģistrācijas, nodokļu un PVN maksātāja apliecības)
  • grāmatvedības atskaites (iepriekšējā gada pārskats ar auditora atzinumu, bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins par pašreizējo gadu)
  • VID izziņa par nodokļu apmaksu
  • pirkuma - pārdevuma līgumi

 

Detalizētu informāciju var iegūt, sazinoties ar Investīciju un Kreditēšanas departamentu pa tālruņiem:

 

 

Marina Hofmane 

Tālr.: +371 67019181

E-pasts: marina.hofmane@mtbank.eu

 


PDFАНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  Iesniegums faktoringa saņemšanai

 
Informācija
AS "Industra Bank" Galvenais ofiss
Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1050

Tālr.: +371 67019393
WhatsApp: +371 27677569 (čats)
Skype: mtb_info (čats)
E-pasts: info@industra.finance
E-komercija