GalvenāUzņēmumiemFinansēšanas iespējasDokumentārās operācijas

Dokumentārās operācijas

Banka piedāvā arī dokumentāro operāciju apkalpošanas pakalpojumus.

 

Galvenie dokumentāro operāciju veidi starptautiskajā banku praksē ir:

 

  

Banka apkalpo visu veidu, tostarp pārskaitījumu un rezerves, akreditīvus. Pēc Klienta pieprasījuma Banka atver akreditīvus, turklāt nepieciešamības gadījumā Banka var organizēt korespondentbankas apstiprinājumu Bankas atvērtajiem akreditīviem. Banka arī avizē un apkalpo citu banku atvērtos akreditīvus par labu Bankas klientiem vai korespondentbanku klientiem. Pēc Klienta pieprasījuma var tikt piešķirta vēstule par asignāciju un iegrāmatota akreditīvu līdzekļu asignācija.

 

Banka apkalpo dokumentu inkaso operācijas, gan pieņemot inkaso dokumentus no saviem Klientiem to nosūtīšanai apmaksai pircēja/maksātāja bankai (eksporta inkaso), gan arī saņemot dokumentus no citām bankām un iesniedzot tos apmaksai saviem Klientiem (importa inkaso).

 

Bankas garantijas ir nodrošinājuma instruments, un tās tiek iedalītas kategorijās atkarībā no tām saistībām, kuras garantija nodrošina. Banka izsniedz visus bankas garantijas veidus, turklāt nepieciešamības gadījumā Banka var organizēt, ka korespondentbanka izsniedz pretgarantiju pret Bankas garantiju. Banka arī avizē un apkalpo citu banku izsniegtās garantijas par labu Bankas klientiem vai korespondentbanku Klientiem.

 

Dokumentārās operācijas tiek plaši izmantotas starptautiskajā tirdzniecībā. Tas ir uzticams un ērts veids ievērojami samazināt riskus, ar ko nenovēršami sastopas tirdzniecības darījuma partneri, turklāt šajā gadījumā vispilnīgāk tiek ņemtas vērā visu darījumā iesaistīto pušu intereses.

 

Iepriekšminētie instrumenti ir pietiekami elastīgi un atkarībā no Klienta prasībām Meridian Trade Bank palīdzēs izvēlēties visoptimālāko variantu, tādējādi samazinot potenciālos riskus un iespējamās izmaksas.

 

Plašāku informāciju var saņemt Investīciju un Kreditēšanas departamentā:

 

 

 

Marina Hofmane 

Tālr.: +371 67019181

E-pasts: marina.hofmane@mtbank.eu

 


Cenrādis juridiskām personām - LR rezidentiem

Cenrādis juridiskām personām - LR nerezidentiem

 
Informācija
AS "Industra Bank" Galvenais ofiss
Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1050

Tālr.: +371 67019393
WhatsApp: +371 27677569 (čats)
Skype: mtb_info (čats)
E-pasts: info@industra.finance
E-komercija