GalvenāUzņēmumiemFinansēšanas iespējas

Finansēšanas iespējas


Kreditēšana

Tirdzniecības finansējums

Dokumentārās operācijas

Līzings

Faktorings

Partneri


 

PROCENTU LIKMES UN CITAS IZMAKSAS

 

Procentu likme var būt fiksēta vai mainīga ar piesaisti EURIBOR vai LIBOR indeksam atkarībā no kredīta darījuma valūtas. Par finansējuma piešķiršanu Klientam ir jāmaksā vienreizēja komisija. Komisijas apmēru un procentu likmes nosaka Kredītkomiteja saskaņā ar Bankas tarifiem.

 

Par neizmantotajām kredīta summām un resursu rezervēšanu kredītlīniju ietvaros procenti netiek aprēķināti. Komisijas maksājumi par kredīta konta apkalpošanu un kredītlietas administrēšanu arī nav paredzēti.

 

Pastāv kredīta noformēšanas izdevumi, kurus Klients nemaksā tieši Bankai: izdevumi par ķīlas novērtēšanu, notāra pakalpojumi (pārsvarā hipotēku kredītiem un komercķīlu gadījumā), likumā noteiktās nodevas un apdrošināšanas prēmiju maksājumi.

 

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI:

 

  • aizpildīta kredīta pieteikuma veidlapa (bankas formulārs)
  • statūti, ieskaitot grozījumus un labojumus
  • reģistrācijas, nodokļu maksātāja un PVN maksātāja apliecības, parakstu paraugi, amatpersonu paraksta tiesības apliecinoši dokumenti
  • amatpersonu pasu kopijas (kopēšanu veic Bankas darbinieks)
  • komercdarbības plāns vai kredīta izlietojuma un atdošanas plāns
  • prognozējamā naudas plūsma visam kredīta izmantošanas termiņam (paraugs bankā)
  • pēdējā finanšu gada pārskats ar Valsts ieņēmumu dienesta apstiprinājumu
  • revidenta vai auditora atzinums par pēdējā gada pārskatu
  • ceturkšņa vai mēneša bilance par pašreizējo periodu, peļņas vai zaudējumu aprēķins; svarīgāko posteņu atšifrējums, pamatlīdzekļu saraksts
  • Valsts Sociālās apdrošināšanas dienesta izziņa par likumdošanā paredzēto nodokļu nomaksu

 

Nepieciešamības gadījumā tiek iesniegti papildus dokumenti, piemēram, līgumi, licences, tāmes un tml.

 

Detalizētu informāciju var iegūt, sazinoties ar Investīciju un Kreditēšanas departamentu pa tālruņiem: +371 67019175, +371 67019176, +371 67019177.

 


Cenrādis

 
Informācija
AS "Industra Bank" Galvenais birojs
Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1050

Tālr.: +371 67019393
WhatsApp: +371 27677569 (čats)
Skype: mtb_info (čats)
E-pasts: info@industra.finance
E-komercija