Kredītu reģistrs

2008. gada 1. janvārī darbu sāka Latvijas Bankas Kredītu reģistrs - informācijas sistēma, kurā Latvijas Banka vāc, uzkrāj un glabā ziņas par Kredītu reģistra dalībnieku aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu.

 

Kredītu reģistra dalībnieki ir Latvijas Republikā reģistrētās bankas un to meitas sabiedrības, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus.

 

Kārtība, kādā ziņas tiek sniegtas un saņemtas no Kredītu reģistra ir noteiktas  Latvijas Bankas "Kredītu reģistra noteikumos" un „Kredītu reģistra tehniskajos noteikumos"

 

2008. gada 1. janvārī Kredītu reģistrā automātiski tika reģistrēta parādnieku informācija, kura līdz tam bija Latvijas Bankas Parādnieku reģistrā.


Papildus informācija atrodama http://www.bank.lv/.


AS "Industra Bank" Galvenais ofiss, Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1050