Bankas politika

Ētikas standarti

Interešu konfliktu novēršanas politika

Klientu rīkojumu izpildes politika

Banku sociālā harta

Sīkdatņu politika

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas politika

Personas datu apstrādes un aizsardzības politika


 

 


AS "Industra Bank" Galvenais ofiss, Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1050