Pagrindinis Naujienos

Naujienos


Apie Lietuvos filialo veiklos nutraukimą nuo 2020 metų lapkričio 21 d


[ 21.09.2020 ]


Gerbiami Klientai,

 

Pranešame, kad keičiantis AS ,,Industra Bank“ (ankstesnis pavadinimas – AS ,,Meridian Trade Bank“), toliau – Bankas, strategijai, šiuo metu vyksta Banko tinklo optimizavimas, ir priimtas sprendimas pradėti AS ,,Industra Bank“ Lietuvos filialo (ankstesnis pavadinimas – AS ,,Meridian Trade Bank“ Lietuvos filialas), toliau – Filialas, veiklos nutraukimo procesą. Filialas aptarnaus klientus iki 2020-11-21.

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2020-11-21 nebebus teikiamos jokios Filialo paslaugos, o taip pat nebebus galimybės pasinaudoti Filiale išduotomis mokėjimo kortelėmis  ̶  jos nebeveiks.

 

Vadovaudamasis Filialo Bendrųjų sandorių taisyklių 10.1 punktu, nuo 2020-11-21 Filialas nutraukia su klientais sudarytas Terminuotojo indėlio ir atsiskaitomosios sąskaitos sutartis, įvykdydamas visus Filialo įsipareigojimus pagal minėtas sutartis jų nutraukimo momentui. 2020-11-21 visos klientų sąskaitos, esančios Filiale, bus uždarytos. Raginame klientus iki 2020-11-21 internetinėje bankininkystėje https:https://www.multinetbank.eu/ nurodyti kitos Jūsų turimos sąskaitos duomenis, į kurią Filialas perves Jūsų pinigines lėšas, esančias Terminuotojo indėlio sąskaitoje kartu su palūkanomis, priskaičiuotomis Terminuotojo indėlio sutarties nutraukimo dienai bei lėšas, esančias Jūsų atsiskaitomojoje sąskaitoje. Taip pat klientai gali tai padaryti iki 2020-11-21 atvykę į Filialą adresu Kęstučio g. 51, Vilnius. Jei iki nurodytos datos klientai nenurodys sąskaitos, į kurią galėtų būti pervestos jų pinigines lėšos, rekvizitų, tokiu atveju visais klausimais, susijusiais su lėšų likučių grąžinimu iš uždarytų sąskaitų, turės kreiptis į Banką Latvijos Respublikoje, adresu Elizabetes iela 57, Ryga, LV-1050, arba skambinant telefonu +371 67019393, taip pat el. paštu  info@industra.finance.

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad lėšų saugumą ir toliau užtikrins indėlių draudimo sistema, sukurta vadovaujantis Latvijos Respublikos draudimo įstatymu. Jeigu Bankas taptų nepajėgus išmokėti indėlių, klientams priklausančias sumas iki 100 000 eurų išmokės Latvijos Respublikos Indėlių draudimo fondas.

 

Pažymime, kad klientai gali bet kada anksčiau nurodytos datos, nemokėdami jokio komisinio atlyginimo už sutarties nutraukimą bei sąskaitos uždarymą, nutraukti su Filialu sudarytas tiek Terminuotojo indėlio, tiek atsiskaitomosios sąskaitos sutartis.

 

Informuojame, kad klientai gali atsiimti jiems priklausančias pinigines lėšas iki 2020-11-21 ir grynaisiais pinigais atvykę į Filialą adresu Kęstučio g. 51, Vilnius. Šiuo atveju bus taikomas grynųjų pinigų išmokėjimo mokestis pagal Banko valdybos patvirtintus įkainius (įkainiai skelbiami Filialo interneto puslapyje https://industra.finance/lt_LT/tarifs/

 

Taip pat pranešame, kad remiantis Individualaus seifo nuomos sutarties 10.1.2 punktu nuo 2020-11-21 nutraukiame su klientais sudarytas individualaus seifo nuomos sutartis. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vadovaujantis Individualaus seifo nuomos sutarties 5.11 punktu, klientai privalo ne vėliau, kaip iki 2020-11-21 atlaisvinti seifą ir perduoti Filialui raktą nuo seifo. Klientų sumokėtas mokestis už nepanaudotą Individualaus seifo nuomos terminą bus grąžintas seifo atlaisvinimo ir  rakto perdavimo Filialui dieną. Prašome klientų iki 2020-11-21 atvykti į Filialą adresu Kęstučio g. 51, Vilnius ir išspręsti visus klausimus, susijusius su sudarytos Individualaus seifo nuomos sutarties nutraukimu.

 

Primename, kad jeigu iki pirmiau nurodytos datos klientai nepasinaudos savo teise nutraukti su Filialu Terminuotojo indėlio bei atsiskaitomosios sąskaitos sutartis, o taip pat individualaus seifo nuomos sutartis, tokiu atveju visais klausimais, susijusiais su lėšų likučių grąžinimu iš uždarytų sąskaitų bei seifo turinio grąžinimu turės kreiptis į Banką Latvijos Respublikoje, adresu  Elizabetes iela 57, Ryga, LV-1050, arba skambinant telefonu +371 67019393, taip pat el. paštu  info@industra.finance.

 

Dėkojame už bendradarbiavimą !

 

 
Informacija
AS "Industra Bank"
Elizabetes g. 57, Riga, Latvia, LV-1050

Tel.: +370 67019393
El. paštas: info@industra.finance
info-lt@industra.finance
E-komercija_lt