Pagrindinis Naujienos

Naujienos


Raivis Kakanis yra išrinktas AS „Industra Bank” valdybos pirmininku


[ 03.04.2020 ]


Akcinės bendrovės AS „Industra Bank” taryba išrinko Raivį Kakanį (Raivis Kakānis) nauju banko  AS „Industra Bank“ valdybos pirmininku. Raivis Kakanis yra žinomas aukšto lygio vadovas, sukaupęs reikšmingą darbo patirtį Baltijos šalių bankų sektoriuje. 


Planuojama, kad Raivis Kakanis pradės eiti pareigas balandžio mėnesį, suderinus visus veiksmus su Finansų rinkų ir kapitalo komisija. „Industra” tikslas  ̶  tapti pirmo pasirinkimo banku paskolų Latvijos mažam ir vidutiniam verslui rinkoje. Banku, kuris daro viską greitai, paprastai ir suprantamai.

 

Mano daugiametė patirtis bankų ir kitų organizacijų valdyme ir transformacijoje bei geras klientų poreikių supratimas bus naudingi realizuojant tolimesnius „Industra” veiklos planus.” - pabrėžia naujas vadovas Raivis Kakanis.

 

Prieš prisijungdamas prie „Industra” vadovų komandos, Raivis Kakanis 12 metų vadovavo Latvijos Danske Bank, dar anksčiau  ̶  buvo Latvijos Sampo Banka valdybos pirmininku, o karjeros pradžioje gavo vertingos patirties eidamas skirtingas pareigas Latvijas Krājbanka ir Nordea Bank Latvijos filiale.     

 

Raivis Kakanis yra ekonomikos mokslų daktaras, turi tokius sektoriuje vertinamus  profesinius sertifikatus kaip „ACI Diploma“ dėl finansų rinkų valdymo bei „ICA Certificate“ dėl pinigų plovimo prevencijos.  

 

Solvita Deglava, einanti banko valdybos pirmininko pareigas nuo 2019 m. pradžios, nustoja jas eiti nuo šių metų balandžio 4 d.

 

Banko valdyboje tęs savo darbą Jekaterina Meinharde ir Ruta Amtmane, atsakingos už verslo plėtrą, klientų valdymą, teisinius klausimus bei AML.

 
Informacija
AS "Industra Bank" Lietuvos filialas
Kęstučio g. 51, Vilnius, Lietuva, LT-08124

Tel.: +370 5 260 9521
El. paštas: info-lt@industra.finance
E-komercija_lt