Pagrindinis Paslaugos juridiniams asmenims Sąskaitos ir mokėjimaiInterneto bankas MultiNet

Interneto bankas MultiNet

 

MultiNet sistema - tai Industra paslaugų teikimo internetu sistema, suteikianti jos vartotojui galimybę bet kuriuo momentu valdyti savo sąskaitos lėšas bei atlikti šias operacijas:

 

 • Vykdyti vietinius bei tarptautinius mokėjimo pervedimus bet kuria Banko siūloma valiuta
 • Konvertuoti valiutą Banko nustatytu kursu arba palankesniu iš anksto su Banko dileriais suderintu kursu
 • Siųsti tekstinį prašymą
 • Stebėti sąskaitos apyvartą bei likutį
 • Stebėti valiutų kursus
 • Siųsti nurodymą dėl grynųjų pinigų išmokėjimo
 • Siųsti prašymą dėl indėlio sutarties sudarymo
 • Gauti iš Banko pranešimus apie teikiamas naujas paslaugas bei kitą naudingą informaciją
 • Keistis informacija ir duomenimis su Banku

 

 

Verslo klientams Bankas siūlo naudotis Corporate MultiNet sistema, jos vartotojams (pavyzdžiui, direktoriui, vyriausiajam buhalteriui ar kitiems darbuotojams) suteikiant skirtingas teises.

 

Pageidaujant tapti MultiNet / Corporate MultiNet sistemos vartotoju, reikia:

 

 • turėti kompiuterį, prijungtą prie interneto tinklo, bei programinę įrangą (MS Explorer 7.0, Opera 9+, Firefox 3+, Chrome 9+)

 

Konfidencialumo užtikrinimas

 

MultiNet / Corporate MultiNet sistemos vartotojui Bankas išduoda plastikinę kodų lentelę arba kodų generatorių (Digipass) bei patikimai apsaugotą voką su vartotojo vardu (ID) ir slaptažodžiu. Tokiu būdu Kliento asmeninių duomenų ir informacijos apie internetu atliekamas operacijas nutekėjimas, naudojantis MultiNet sistema, neįmanomas.

 

Juridinės garantijos ir abipusė atsakomybė

 

Dėl naudojimosi MultiNet sistema Bankas ir Klientas pasirašo sutartį, kurioje abi šalys:  

 

 • elektroninius dokumentus pripažįsta lygiaverčiais dokumentams su įgaliotųjų atsakingų asmenų parašais ir antspaudais (juridinio asmens atveju)
 • įsipareigoja užtikrinti sąlygas, kurios neleistų atsirasti informacijos nutekėjimo galimybei
 • įsipareigoja laikytis sistemos naudojimosi sąlygų

 


Įkainiai

Vartotojo vadovas

Vartotojo vadovas darbui su kodų generatoriumi DIGIPASS DP 260

Vartotojo vadovas darbui su kodų generatoriumi DIGIPASS GO-6

 
Informacija
AS "Industra Bank" Lietuvos filialas
Kęstučio g. 51, Vilnius, Lietuva, LT-08124

Tel.: +370 5 260 9521
El. paštas: info-lt@industra.finance
E-komercija_lt