Pagrindinis Paslaugos juridiniams asmenims Sąskaitos ir mokėjimaiVartojamos sąvokos

Vartojamos sąvokos

1. Kas yra IBAN?

 

IBAN (angl. International Bank Account Number) - tarptautinis banko sąskaitos numerio standartas. - Tai reiškia, kad finansų įstaigos kliento sąskaitos numeris IBAN formatu atitinka tarptautinį standartą ISO 13616. IBAN formato įdiegimo būtinumą sąlygojo Europos bankinių standartų komiteto (ECBS) sprendimai, priimti siekiant pagreitinti mokėjimų apdorojimąi, pagerinti automatizacijos lygį bei sumažinti išlaidas, susijusias su mokėjimų apdorojimu.

 

IBAN formato sąskaitos numerio ilgis ir struktūra Europos Sąjungos šalyse gali būti skirtinga. Pavyzdžiui, Latvijos Respublikoje IBAN sąskaitą sudaro 21 raidžių ir skaitmenų ženklų derinys, Belgijoje - 16 ženklų, o Maltoje - net 34 ženklų.

 

Lietuvos Respublikoje visiems IBAN formato sąskaitų numeriams būtini šie elementai:

 

            LTkk BBBB BCCC CCCC CCCC

 

  • LT - valstybės kodas, kurį sudaro dvi raidės
  • kk - kontrolinis skaičius iš 2 skaitmenų
  • BBBBB - nacionalinis banko kodas iš 5 skaitmenų
  • CCCCCCCCCCC - banko kliento sąskaitos numeris iš 11 skaitmenų

 

Sąskatos numerio IBAN teisingumą galima patikrinti specialios skaičiuoklės pagalba Industra tinklapyje arba nusiuntus atitinkamą užklausą sąskaitos operatoriui.

 

Nuo 2007 m. sausio 1 d. Europos Sąjungoje veikiantys mokėjimo paslaugų teikėjai gali nepriimti mokėjimo pervedimo, kuriame gavėjo sąskaitos numeris neatitinka IBAN standarto. Taigi IBAN kodas tapo vienintelis lėšų gavėjo, turinčio mokėjimo sąskaitą vienoje iš Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės šalių (nesvarbu, kokia valiuta atliekamas pervedimas), identifikatorius. Bankai pasilieka sau teisę išskaičiuoti komisinį atlyginimą už lėšų grąžinimą siuntėjui.

 

2. Kuo skiriasi komisinio mokesčio už tarptautinius mokėjimo pervedimus tipai OUR ir SHA?

  

Pageidaujant atlikti tarptautinį mokėjimo pervedimą ir pildant tarptautinio mokėjimo nurodymo formą, būtina atžymėti, kas apmokės su šio pervedimo įvykdymu susijusias komisinio mokesčio išlaidas. Galimi tokie variantai:

 

OUR - mokėtojas (lėšų siuntėjas) padengia visas su tarptautiniu mokėjimo nurodymu susijusias išlaidas, tai yra, mokėtojas sumoka ne tik Industra nustatytą komisinį mokestį, bet ir pervedamų lėšų gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo (užsienio banko) nustatytą komisinį mokestį bei galimus trečiųjų šalių (mokėjimo paslaugų teikėjų tarpininkų - bankų korespondentų) nustatytus mokesčius (arba jų dalį). Šiuo atveju lėšų gavėjas gauna visą pervedimo sumą. Bankas neatsako už tai, kad nuo  Industra nepriklausančių priežasčių (pavyzdžiui, konkrečios šalies mokėjimo nurodymų vykdymo praktika) lėšų gavėjui buvo pervesta ne visa mokėjimo nurodymo suma.

 

SHA - mokėtojas (lėšų siuntėjas) padengia Industra ustatytą tarptautinio mokėjimo nurodymo vykdymo komisinį mokestį, o pervedamų lėšų gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo (užsienio banko) nustatytą komisinį mokestį apmoka  lėšų gavėjas, kuris taip pat apmoka visus trečiųjų šalių (bankų korespondentų) nustatytus mokesčius. Šiuo atveju į gavėjo sąskaitą jo banke įskaitoma suma, iš jos minusavus  lėšų gavėjo banko bei trečiųjų šalių, dalyvavusių vykdant mokėjimo nurodymą, nustatytų komisinių mokesčių  (jeigu tokie buvo taikyti) sumą.

 

Remiantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, į Europos Sąjungos valstybes nares bei Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Šveicariją ir Monako Kunigaikštystę vykdomiems tarptautiniams mokėjimo pervedimams eurais ir šių šalių nacionalinėmis valiutomis turi būti taikomas tik SHA komisinio mokesčio tipas. Komisinius mokesčius už tokių mokėjimo nurodymų vykdymą turi teisę taikyti tik mokėtojo (lėšų siuntėjo) ir gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjai (netaikomi trečiųjų šalių - bankų korespondentų mokesčiai).

 

3. Kas yra reguliuojamas mokėjimas?

 

Reguliuojamu laikomas tarptautinis mokėjimas, atitinkantis šiuos kriterijus:

 

  • pervedama suma - iki 50 000,- eurų
  • gavėjo sąskaita nurodyta IBAN formatu
  • gavėjo banko kodas nurodytas SWIFT arba BIC formatu
  • bankai, dalyvaujantys vykdant mokėjimo pervedimą (mokėtojo bankas, gavėjo bankas, bankai tarpininkai) - ES šalių rezidentai
  • Komisinio mokesčio tipas - SHA

 

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 2560/2001 „Dėl tarptautinių mokėjimų eurais" nuo 2001 m. gruodžio 19 d. buvo nustatyti apribojimai komisinio mokesčio nustatymui vykdant tarptautinius mokėjimo pervedimus eurais, kuriuos atlikdavo bankai ES šalių rezidentai. Siekiant palengvinti ES vidaus rinkos funkcionavimą, nustatyta, kad komisinis mokestis už tarptautinius mokėjimo pervedimus (taip vadinamus reguliuojamus mokėjimus) eurais turi būti toks pat, kaip ir komisinis mokestis už pervedimų eurais vykdymą valstybės narės viduje.  

 

4. Kas yra STP mokėjimas?

 

Tai maksimaliai automatizuotai apdorojamas (STP - Straight Through Processing) mokėjimas. Technologijų dėka sumažinamos išlaidos, susijusios su mokėjimo vykdymu. STP pagrindiniai rekvizitai: mokėjimo pervedimo vykdymo bankų dalyvių identifikaciniai kodai, kuriuos galima nuskaityti mechaniniu būdu, ir IBAN (jeigu tai turi reikšmę šio mokėjimo vykdymui). Banko Klientui tai reiškia, kad Bankas, perduodamas mokėjimo nurodymą gavėjo bankui (kaip ir kitiems mokėjimo nurodymo vykdymo dalyviams, kuriems, jo nuomone, būtina fiksuoti mokėjimo judėjimą), jis turi nurodyti visą banko pavadinimą, adresą, miestą, šalį. Būtent tokia detali informacija nurodymo apdorojimo metu leidžia Banko darbuotojui tarptautinėse duomenų bazėse surasti, vienareikšmiškai identifikuoti šį mokėjimo nurodymo dalyvį ir pasirinkti jo kodą.

 
Informacija
AS "Industra Bank" Lietuvos filialas
Kęstučio g. 51, Vilnius, Lietuva, LT-08124

Tel.: +370 5 260 9521
El. paštas: info-lt@industra.finance
E-komercija_lt