Pagrindinis Paslaugos juridiniams asmenims Sąskaitos ir mokėjimaiVietiniai ir tarptautiniai pervedimai

Vietiniai ir tarptautiniai pervedimai

Bankas vykdo mokėjimo pervedimus (negrynaisiais pinigais) eurais ir užsienio valiuta pagal mokėtojo nurodymą į gavėjo sąskaitą, esančią tiek Lietuvos, tiek užsienio banke.

 

Pagal mokėjimo nurodymų įvykdymo terminą pervedimas gali būti standartinis, skubus ir labai skubus.

 

 Standartinis:    

 

 • Pervedimai šalies viduje eurais (EUR) įvykdomi tą pačią darbo dieną, jei Bankas priėmė Kliento mokėjimo nurodymą  iki 16:00 val. Lietuvos laiku.
 • Pervedimai eurais (SEPA) įvykdomi tą pačią dieną, jei Bankas priėmė Kliento mokėjimo nurodymą  iki 13:00 val. Lietuvos laiku.
 • Kiti tarptautiniai pervedimai  eurais (EUR) - jei Bankas priėmė Kliento mokėjimo nurodymą  iki 17:00 val. Lietuvos laiku, jis bus įvykdytas kitą darbo dieną.
 • Mokėjimo pervedimų užsienio valiuta įvykdymo terminus galite rasti čia.

 

Skubus:

 

 • Kiti tarptautiniai mokėjimo pervedimai eurais (EUR) (išskyrus pervedimus šalies viduje ir SEPA) įvykdomi tą pačią darbo dieną, jei Bankas priėmė kliento mokėjimo nurodymą iki 15:00 Lietuvos laiku.
 • Mokėjimo pervedimų užsienio valiuta įvykdymo terminus galite rasti čia.

 

Labai skubus:

 

 • Kiti tarptautiniai mokėjimo pervedimai eurais (EUR) (išskyrus pervedimus šalies viduje ir SEPA) įvykdomi per dvi valandas, jei Bankas priėmė kliento mokėjimo nurodymą iki 15:00 val. Lietuvos laiku.
 • Mokėjimo pervedimų užsienio valiuta įvykdymo terminus galite rasti čia.

 

Mokėjimo nurodyme atlikti lėšų pervedimą eurais būtina nurodyti šiuos rekvizitus:  

 

 • Mokėjimo nurodymo numeris;
 • Mokėjimo nurodymo užpildymo data;
 • Mokėtojo (fizinio asmens) vardas, pavardė ir asmens kodas / mokėtojo (juridinio asmens) pavadinimas ir registracijos numeris;
 • Mokėtojo žyma - rezidentas / nerezidentas;
 • Mokėtojo mokėjimo sąskaitos, nuo kurios bus nurašyta  pervedamų lėšų suma, numeris;
 • Gavėjo vardas, pavardė ir asmens kodas (jeigu gavėjas - fizinis asmuo rezidentas) / gavėjo pavadinimas ir registracijos numeris (jeigu gavėjas - juridinis asmuo rezidentas);
 • Gavėjo žyma - rezidentas / nerezidentas;
 • Gavėjo bankas ir jo SWIFT kodas;
 • Gavėjo sąskaitos, į kurią bus įskaityta  pervedamų lėšų suma, numeris IBAN formatu;
 • Mokėjimo nurodymo suma skaitmenimis ir žodžiais, valiutos kodas ISO formatu;
 • Vietinio mokėjimo kodas ir šalies kodas nerezidentams;
 • Jei Bankui pateikiamas mokėjimo nurodymas yra rašytinis ant popierinio blanko: mokėtojo (fizinio asmens) parašas / mokėtojo (juridinio asmens) įgalioto(-ų) asmens(-ų) parašas(-ai) ir juridinio asmens antspaudas, atitinkantys Banke turimoje Parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelėje pateiktus pavyzdžius.

   

Mokėjimo nurodyme atlikti lėšų pervedimą užsienio valiuta nurodomi šie rekvizitai:

  

 • Mokėtojo (fizinio asmens) vardas, pavardė ir asmens kodas (jeigu turi) / mokėtojo (juridinio asmens) pavadinimas ir registracijos numeris;
 • Mokėjimo nurodymo užpildymo data;
 • Mokėtojo žyma - rezidentas / nerezidentas;
 • Mokėtojo mokėjimo sąskaitos numeris;
 • Mokėjimo nurodymo suma skaitmenimis ir žodžiais, valiutos kodas ISO formatu;
 • Gavėjo banko korespondento adresas, SWIFT kodas*;
 • Gavėjo banko pavadinimas, adresas, SWIFT kodas ir sąskaitos numeris banke korespondente*;
 • Gavėjo vardas, pavardė (ir asmens kodas, jeigu gavėjas fizinis asmuo yra Lietuvos Respublikos rezidentas) / pavadinimas, adresas, šalies kodas (ir juridinio asmens registracijos numeris, jeigu gavėjas juridinis asmuo yra Lietuvos Respublikos rezidentas);
 • Gavėjo žyma - rezidentas / nerezidentas;
 • Gavėjo sąskaitos, į kurią bus įskaityta pervedamų lėšų suma, numeris (IBAN formatu, jeigu tai būtina);
 • Komisinio atlyginimo Bankui mokėtojas - turi būti pažymėta, kas - lėšų mokėtojas, gavėjas ar abu - sumokės komisinį atlyginimą Bankui;
 • Mokėjimo skubumas - standartinis, skubus ar labai skubus;
 • Mokėjimo paskirtis - ji turi būti trumpa ir aiški, kad būtų galima suprasti operacijos esmę, pvz., prekės arba paslaugos pavadinimas, aprašymas, nurodant sąskaitos faktūros ir/arba sutarties (jeigu tam užtenka vietos) numerį ir datą;
 • Vietinio mokėjimo kodas.

 

* pažymėtus punktus pildyti pageidautina, bet nebūtina.

  

Industra  suteikia Klientams galimybę savarankiškai kontroliuoti savo mokėjimo sąskaitos būklę ir pateikti Bankui mokėjimo nurodymus internetu sistema MultiNet.

 

Už mokėjimo nurodymų įvykdymą yra imamas komisinis mokestis pagal Banko nustatytus įkainius.

 
Informacija
AS "Industra Bank" Lietuvos filialas
Kęstučio g. 51, Vilnius, Lietuva, LT-08124

Tel.: +370 5 260 9521
El. paštas: info-lt@industra.finance
E-komercija_lt