Pagrindinis Paslaugos juridiniams asmenims Sąskaitos ir mokėjimaiValiutos pirkimas ir pardavimasKlausimai ir atsakymai

Klausimai ir atsakymai

1. Kokią sumą keičiant galėtų būti pritaikytas palankesnis suderintas kursas?

Palankesnis suderintas kursas yra taikomas, keičiant didesnę negu 7 000 eurų (arba ekvivalento kita valiuta) sumą, iš anksto tai aptarus su Banko dileriais.

 

2. Koks komisinis atlyginimas imamas už valiutos pirkimą ar pardavimą negrynaisiais ir grynaisiais pinigais?

Negrynaisiais pinigais valiuta konvertuojama nemokamai. Už valiutos pirkimą ar pardavimą grynaisiais pinigais imamas komisinis atlyginimas pagal Banko nustatytus įkainius.

 

3. Ar privaloma įvykdyti sandorį pagal iš anksto su Banko dileriais suderintą kursą?

Klientui telefonu patvirtinus valiutos pirkimo-pardavimo sandorį, yra fiksuojamas sandorio kursas, todėl šis SANDORIS VĖLIAU NEGALI BŪTI ATŠAUKTAS. Ši taisyklė galioja visų valiutų sandoriams.

 

4. Per kiek laiko nuo sandorio sudarymo momento atliekamas valiutos konvertavimas sąskaitoje?

Valiutos konvertavimo sąskaitoje greitis priklauso nuo to, kaip skubiai bankui yra atsiunčiamas KONVERTAVIMO PAVEDIMAS. Banko darbuotojas, gavęs KONVERTAVIMO PAVEDIMĄ, nedelsdamas atlieka valiutos konvertavimą.

 
Informacija
AS "Industra Bank" Lietuvos filialas
Kęstučio g. 51, Vilnius, Lietuva, LT-08124

Tel.: +370 5 260 9521
El. paštas: info-lt@industra.finance
E-komercija_lt