Pagrindinis Paslaugos juridiniams asmenims Taupymas ir investavimasIndėliaiIndėlių garantijų

Latvijos valstybės garantuojama kompensacija

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad privačių ir verslo klientų indėliai iki 100 000 eurų bet kokia valiuta yra garantuojami Latvijos valstybės, todėl Jums yra svarbi žemiau pateikta informacija.

 

Kokiu būdu garantuojamas indėlių saugumas?

 

Jeigu kredito įstaiga, priėmusi fizinio ar juridinio asmens indėlį, taptų nepajėgi atsiskaityti su klientais, valstybė garantuoja indėlininkams priklausančių sumų išmokėjimą įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

 

Kas turi teisę gauti valstybės garantuojamą indėlio kompensaciją?

 

Valstybės garantuojamą indėlio kompensaciją turi teisę gauti šie indėlininkai:

 • Latvijos kredito įstaigų bei Latvijoje registruotų jų filialų klientai, o taip pat Latvijoje registruotų užsienio kredito įstaigų klientai;
 • Valstybėse narėse registruotų Latvijos kredito įstaigų filialų klientai, jeigu šie filialai yra Indėlių draudimo fondo nariai.

 

Kokiems indėliams taikomas valstybinis indėlių draudimas?

 

Indėlių draudimas taikomas visų rūšių indėliams, atsiskaitomųjų sąskaitų likučiams, atlyginimų sąskaitoms, taupomosioms sąskaitoms ir t.t. Be to, visos indėlininko lėšos, laikomos vienoje kredito įstaigoje, sumuojamos ir laikomos vienu indėliu. Garantuojamo indėlio suma taikoma kiekvienoje kredito įstaigoje laikomiems indėliams atskirai.

 

Kokiais atvejai indėlininkai įgyja teisę į indėlio kompensaciją?

 

Indėlininkas įgyja teisę į valstybės garantuojamą indėlio kompensaciją, kai kredito įstaiga tampa nepajėgi grąžinti indėlius dėl šių priežasčių:

 • Jeigu paskelbiamas teismo sprendimas dėl kredito įstaigos pripažinimo nemokia;
 • Jeigu Latvijos Respublikos Finansų rinkos ir kapitalo komisija panaikino kredito įstaigos veiklos licenciją;
 • Jeigu Latvijos Respublikos Finansų rinkos ir kapitalo komisija konstatavo, kad kredito įstaiga yra nepajėgi išmokėti klientams jiems priklausančias lėšas.

 

Valstybinis indėlių draudimas netaikomas:

 

 • Kredito įstaigų indėliams;
 • Finansų įstaigų indėliams;
 • Savivaldybių, kurių biudžetas viršija 500 000 eurų, indėliams bei tiesiogiai valstybės valdomų įstaigų indėliams;
 • Indėliams, kurių lėšos susijusios su pinigų plovimu arba tesimo pripažintos nusikalstamu keliu gautos lėšos;
 • Indėliams, kurių savininkas neidentifikuotas kaip klientas, vadovaujantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu;
 • Indėliams, kurių lėšos sudaro indėlius priimančios įmonės nuosavą kapitalą;
 • Draudimo įmonių indėliams;
 • Maklerio įmonių indėliams;
 • Investicijų valdymo įmonių indėliams;
 • Privačių pensijų fondų indėliams;
 • Kredito įstaigos išleistiems skolos vertybiniams popieriams bei vekseliams, įskaitant perleidžiamus vekselius;
 • Indėliams, su kuriais paskutinius du metus iki kredito įstaigos negebėjimo atsiskaityti su klientais paskelbimo nebuvo vykdomos jokios operacijos ir tokio indėlio suma neviršija 10 eurų.

 

Koks yra garantuojamas indėlių kompensacijos dydis?

 

Kompensuojamų indėlių suma nepriklauso nuo indėlio patikėjimo kredito įstaigai laiko.

Tuo atveju, kai paskelbiama apie kredito įstaigos negebėjimą atsiskaityti su klientais, iš indėlių draudimo fondo kompensuojami indėliai bet kokia valiuta tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Didžiausia kompensacijos suma - 100 000 eurų.

Indėlių kompensacijos išmokamos eurais.

 

Kada išmokamos indėlių kompensacijos?

 

Valstybės garantuojamos indėlių kompensacijos išmokamos pradedant 21-a darbo diena po to, kai buvo paskelbta apie kredito įstaigos negebėjimą atsiskaityti su klientais.

 

Kas įvyksta, kai Indėlių draudimo fonde pritrūksta lėšų kompensacijoms?

 

Jeigu Indėlių draudimo fonde pritrūksta lėšų kompensacijoms išmokėti, trūkstamos lėšos išmokamos iš Latvijos Respublikos valstybės biudžeto.

Ši informacija yra pateikta, remiantis Finansų ir kapitalo rinkos komisijos pranešimu, išplatintu žiniasklaidai Indėlių draudimo įstatymo pagrindu.

 

Pagrindinė informacija apie valstybės garantuojamą indėlių apsaugą

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas

Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas (ENG)

 
Informacija
AS "Industra Bank" Lietuvos filialas
Kęstučio g. 51, Vilnius, Lietuva, LT-08124

Tel.: +370 5 260 9521
El. paštas: info-lt@industra.finance
E-komercija_lt