Pagrindinis Paslaugos juridiniams asmenims Finansavimas

Finansavimas


Lizingas

Faktoringas

Skolinimas

Dokumentinės operacijos


 

 

PALŪKANOS I IR KITOS IŠLAIDOS   

          

Palūkanos  gali būti fiksuotosios arba kintamosios, susietos su  indeksais RIGIBOR, EURIBOR arba LIBOR. Norint gauti kreditą, reikia sumokėti vienkartinį komisinį mokestį. Palūkanų ir komisinio mokesčio dydį nustato kreditų komitetas, vadovaudamasis banko tarifais.

 

Už nepanaudotas kredito sumas ir lėšų rezervavimą kreditų linijos ribose palūkanos  neskaičiuojamos. Komisiniai mokesčiai už kreditinės sąskaitos aptarnavimą bei kredito bylos administravimą taip pat nenumatyti.

 

Yra kredito įforminimo išlaidų, kurių Klientas nemoka tiesiogiai bankui:  užstato vertinimo išlaidos, notaro paslaugos (daugiausia būsto  kreditams ir komercinio užstato atveju), įstatyme nurodyti muitai ir draudimo įmokos.

 

MAKSIMALI KREDITO SUMA

 

Kredito sumos pagal labiausiai paplitusias užstato  rūšis:

 

 • įregistruotas Registrų centre nekilnojamas turtas - iki 90 % rinkos kainos
 • transporto priemonė - iki 70 % rinkos kainos
 • pagrindinės priemonės (technologinė įranga ir mašinos) iki 60 % balansinės vertės
 • apyvartinės lėšos (debitorinis įsiskolinimas) - iki 50 % balansinės vertės

 

 

Nekilnojamo turto rinkos kainą nustato licencijuotas vertintojas - banko partneris. Naudotos transporto priemonės rinkos kainą nustato licencijuotas vertintojas arba oficialusis atstovas.

 

Užstatytas objektas turi būti apdraustas banko patvirtintoje draudimo įmonėje.

 

REIKALINGI DOKUMENTAI

 

 • užpildyta paraiška kreditui (banko forma)
 • įstatai, įtraukiant pakeitimus
 • įmonės ir mokesčio mokėtojo registravimo dokumentai, parašų pavyzdžiai, dokumentai, patvirtinantys parašo teisę
 • atsakingų asmenų  pasų kopijos (kopijavimą vykdo banko darbuotojas)
 • verslo planas arba kredito panaudojimo ir grąžinimo planas; prognozuojamas pinigų srautas visam  kredito panaudojimo terminui (pavyzdys banke)
 • paskutinė metinė finansinė ataskaita, patvirtinta Valstybinės mokesčiu inspekcijos
 • revizoriaus arba auditoriaus išvada apie paskutinę metinę ataskaitą
 • ketvirčio arba mėnesio balansas už einamąjį laikotarpį, pajamų arba nuostolių apskaičiavimas, svarbių straipsnių iššifravimas, pagrindinių priemonių sąrašas
 • pažyma iš Sodros apie įstatymų nustatytus mokesčius

 

 

Prireikus būtina pateikti papildomus dokumentus, pavyzdžiui, sutartis, licencijas, sąmatas ir kt.

 

 

 
Informacija
AS “Meridian Trade Bank” Lietuvos filialas
Kęstučio g. 51, Vilnius, Lietuva, LT-08124

Tel.: +370 5 260 9521
El. paštas: info-lt@mtbank.eu
E-komercija_lt