Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Individuālie seifi

Individuālie seifi – lielisks risinājums svarīgu dokumentu un citu materiālo vērtību drošai glabāšanai. 

Seifi ir pieejami klientu apkalpošanas centrā „ELIZABETE", Elizabetes ielā 57, Rīgā, fiziskām personām, kurām ir atvērts norēķinu konts Industra.

Individuālie seifi

Seifu izmantošanas priekšrocības

 • Augsts drošības līmenis
 • Pilna konfidencialitāte
 • Iespēja izvēlēties atbilstošāko seifa izmēru un lietošanas termiņu
 • Var nodrošināt pieeju seifam kādai citai personai, piemēram, ģimenes loceklim, noformējot pilnvaru Bankā vai pie notāra
 • Seifa atslēgas glabāšanu var uzticēt Bankai
 • Elastīgie tarifi

Seifa izmēri

Tiek piedāvāti piecu izmēru seifi. Izmēru var izvēlēties atbilstoši savām vajadzībām.

  Augstums   
(mm)
Platums   
(mm)
Dziļums   
(mm)
XS 25 250 410
S 50 250 410
M 100 250 410
L 150 250 410
XL 270 250 410

Seifa abonēšanas termiņš

Seifu var abonēt uz periodu - no 1 mēneša līdz 2 gadiem. Abonēšanas termiņu var arī pagarināt.

Individuālo seifu abonēšanas pamatnosacījumi:

 • Nepieciešamie dokumenti: Pase vai personas apliecība

 • Līguma noformēšana: Bez maksas

 • Pieeja seifiem: Darba dienās no 09:30 līdz 16:00
 • Komisijas maksa par seifu abonēšanu: Atbilstoši Bankas tarifiem  
 • Seifu īres termiņš: 1, 3, 6, 12 un 24 mēn.

Lai seifu abonētu:

 • Jābūt atvērtam norēķinu kontam Industra (kontu var atvērt jebkurā klientu apkalpošanas centrā)  

 • Jāierodas Industra klientu apkalpošanas centrā „ELIZABETE", Rīgā, Brīvības ielā 38 (ieeja no Elizabetes ielas), līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu
 • Jānoslēdz individuālā seifa abonēšanas līgums

Maksāšanas kārtība

Maksa par seifa abonēšanu tiek veikta bezskaidrā veidā no Industra klienta norēķinu konta saskaņā ar Bankas pakalpojumu tarifiem. Lai izvairītos no seifa atslēgu nozaudēšanas, Klients par atsevišķu samaksu (saskaņā ar Bankas pakalpojumu tarifiem) var uzticēt seifa atslēgas glabāšanu Bankai.

Drošība

Industra piedāvātie individuālie seifi atrodas speciāli aprīkotā bankas glabātavā, kas atbilst mūsdienu jaunākajiem apsardzes tehnikas sasniegumiem un ir aprīkota ar ugunsdrošības signalizācijas sistēmu un ugunsdzēšamajām iekārtām.

Drošības apsvērumu dēļ, seifos nav atļauts uzglabāt bīstamus priekšmetus - sprāgstvielas un šaujamos ieročus, viegli uzliesmojošas, indīgas, narkotiskas un radioaktīvas vielas, kā arī lietas, kas var izraisīt rūsu, pelējumu vai izlīšanu.

Garantijas

Banka garantē konfidencialitātes ievērošanu, augstu apkalpošanas līmeni un seifa satura saglabāšanu atbilstoši noslēgtā līguma un depozitārija lietošanas noteikumu prasībām.

PDF Individuālā seifa īres līgums un noteikumi

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !