Uzmanieties, atkal ir aktivizējušies krāpnieki, kuri, uzdodoties par bankas darbiniekiem vai saistītām personām, zvana bankas klientiem ar mērķi izkrāpt internetbankas pieejas vai personīgos datus.   

Pieteikums norēķinu konta atvēršanai fiziskām personām

Spēkā no: 21.09.2020

Informācija par klientu

1
Rezidents
Nerezidents

Apliecinājums

2

Nosūtot šo pieteikumu esmu informēts, ka AS Industra Bank veic pieteikumā norādīto personas datu apstrādāti šī pieprasījuma izskatīšanai atbilstoši Personas datu apstrādes principiem, kas ir pieejami tīmekļa vietnē https://industra.finance

Klienta paraksts, atšifrējums