Uzmanību! Šobrīd uzdarbojas krāpnieki. Never aizdomīgas saites, kas saņemtas sms vai e-pastā un nekādā gadījumā šādās saitēs neievadi savus internetbankas piekļuves vai maksājumu karšu datus! Uzzini, kā neuzķerties!

Pieteikums POS termināļa uzstādīšanai

Informācija par uzņēmumu

1

Uzņēmuma pilnvarotais pārstāvis

2

Uzņēmuma kontaktpersona

3

Informācija par POS termināļu izmantošanu

4

Apgrozījums mēnesī EUR caur POS termināli/ļiem

Esošais:
Plānotais:
Nav
Pievienot jaunu

Uzņēmuma pārstāvis:

Rīga, 20___.gada “___”.__________________

Pieņēma:

Rīga, 20___.gada “___”.__________________

Pielikums Nr.1 AS “Industra Bank” Tirgotāja anketai

5


Nepieciešamā pieņemšanas iekārta

Stac./IP POS
Mini POS terminālis
vPOS
Mobilais POS terminālis
Kasu sistēma
Pašapkalpošanās stacija
Pievienot jaunu

Uzņēmuma pārstāvis:

* obligāti aizpildāmie lauki