Pieteikums POS termināla uzstādīšanai

Informācija par Uzņēmumu

1

Uzņēmuma pilnvarotais pārstāvis

2

Uzņēmuma kontaktpersona

3

Informācija par POS terminālu izmantošanu

4

Apgrozījums mēnesī EUR caur POS terminālu/iem

Esošais:
Plānotais:
Nav
Pievienot jaunu

Uzņēmuma pārstāvis:

Rīga, 20___.gada “___”.__________________

Pieņēma:

Rīga, 20___.gada “___”.__________________

Pielikums Nr.1 AS “Industra Bank” Tirgotāja anketai

5


Nepieciešamā pieņemšanas iekārta

Stac./IP POS
Mob. POS
Kase
Pievienot jaunu

Uzņēmuma pārstāvis:

* obligāti aizpildāmie lauki