Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Iesniegums maksājuma kartes sanemšanai

Spēkā no: 12.08.2019

Informācija par klientu

1
Rezidents
Nerezidents

Informācija par maksājumu karti un kartes konta valūtu

2
MasterCard Business
EUR
USD
Ar apdruku1
Bez apdrukas

Banka, izvērtējot Klienta piedāvāto kredīta nodrošinājumu un / vai Klienta maksātspēju pieņem lēmumu par kredīta limita piešķiršanu un kartes izsniegšanu.

Banka var atteikties Klientam izsniegt karti un piešķirt kredīta limitu, paturot tiesības nesniegt informāciju par atteikuma iemesliem.

par papildu samaksu

Informācija par finanšu nodrošinājumu

3

Jāaizpilda atbilstoši izvēlētajam nodrošinājuma veidam:

Naudas līdzekļi norēķinu kontā
Naudas līdzekļi depozīta kontā

kredīta piešķiršanas gadījumā uzskatīt par manu saistību izpildes nodrošinājumu un bloķēt norādītos naudas līdzekļus saskaņā ar Bankas maksājumu kartes izsniegšanas un apkalpošanas noteikumiem līdz pilnīgai saistību izpildei.

Vēlos, lai manu saistību izpildei par nodrošinājumu kalpo:

Galvojums
Ķīla

Cita ar kartes izsniegšanu saistīta informācija

4

Vēlos saņemt karti:

Bankā
Pastā
Izsūtot ar kurjerpastu2

Vēlos saņemt konta atskaites:

Bankā
Pastā
Internetbankā

Vēlos saņemt Ceļojumu apdrošināšanu3

Business līmenis
Silver līmenis
Gold līmenis
Platinum līmenis

2 Kurjerpasta izdevumus sedz saņēmējs

3 par papildu samaksu

Apliecinājums

5
Ar savu parakstu apliecinu, ka:

Esmu iepazinies ar AS "Industra Bank" Vispārējiem darījumu noteikumiem un Bankas pakalpojumu tarifiem, piekrītu tiem un atzīstu tos sev par saistošiem

Esmu informēts, ka Bankai ir pienākums sniegt informāciju Latvijas Bankas Kredītu reģistram un ir tiesības saņemt informāciju no Latvijas Bankas Kredītu reģistra, tā noteikumos noteiktajos gadījumos (www.bank.lv)

Apstiprinu, ka visa informācija, kas sniegta šajā pieteikumā ir pilnīga un precīza, apņemos nekavējoties paziņot Bankai par visām izmaiņām, kas skar šajā iesniegumā uzrādīto informāciju

Lūdzu atvērt maksājumu kartes kontu Bankā un izsniegt maksājumu karti

* obligāti aizpildāmie lauki