Spēkā no 18.09.2023.

Maksājumu uzdevumu izpildes termiņu skaidrojumi atkarībā no iesniegšanas laika un klienta izvēlētās izpildes ātruma prioritātes.

Banka izpilda klienta maksājuma uzdevumu ar valutēšanas datumu atkarībā no klienta maksājuma uzdevumā norādītās izpildes ātruma prioritātes (Standarta, Steidzamais, Ekspresis), ņemot vērā bankas noteikto maksājumu uzdevumu iesniegšanas termiņu. Valutēšanas datums var tikt pārcelts, ņemot vērā bankā izejamās dienas, kā arī izejamās dienas klīringa sistēmai attiecīgajā valūtā.

Maksājuma uzdevuma valūta Operāciju tips Maksājumu izpildes ātrums Laiks, līdz kuram datumā D1 maksājuma uzdevums dotajā valūtā jāiesniedz Bankā Maksājuma valutēšanas datums
EUR Iekšzemes pārvedums Standarta 13:00 D
EUR Iekšzemes pārvedums Standarta 16:002 D
EUR Iekšzemes pārvedums Ekspress 16:00 D (stundas laikā)
EUR SEPA pārvedums Standarta 13:00 D
EUR Starptautiskais pārvedums Standarta 17:00 D + 1
EUR Starptautiskais pārvedums Steidzams 15:00 D
EUR Starptautiskais pārvedums Ekspress 15:00 D (divu stundu laikā)
USD3   Standarta 17:00 D + 2
CNY   Standarta 17:00 D + 3
PLN, JPY, KZT, GBP         Standarta 17:00 D + 2
RUB   Standarta 17:00 D + 1

1 D – datums, kurā klients maksājuma uzdevumu ir iesniedzis Bankā.
2 Ja pārvedums tiek veikts uz bankām, kuras ir Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēmas dalībnieki. Dalībnieku saraksts.
3 Banka pēc klienta pieprasījuma var ātrāk izpildīt USD maksājumu uzdevumu, par to piemērojot individuālo tarifu

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei