Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

1. Komplekta cena

Nr.p.k. Pakalpojumu veids Tarifu plāns Business Tarifu plāns Classic Tarifu plāns Econom
1.1. Ar kodu karti2 15,00 EUR 15,00 EUR 15,00 EUR
1.1. Ar DigiPass (GO-6)3 15,00 EUR 15,00 EUR 15,00 EUR
1.2. Ar DigiPass (DP 260) 30,00 EUR 30,00 EUR 30,00 EUR

2. Norēķinu konta atvēršana un apkalpošana

Nr.p.k. Pakalpojumu veids Tarifu plāns Business Tarifu plāns Classic Tarifu plāns Econom
2.1. Multivalūtu norēķinu konta atvēršana bezmaksas bezmaksas bezmaksas
2.2. Norēķinu konta apkalpošana 7,00 EUR/ mēnesī 3,50 EUR/ mēnesī 1,50 EUR/ mēnesī

3. Pārvedumi EUR valutā "MultiNet"

Nr.p.k. Pakalpojumu veids Tarifu plāns Business Tarifu plāns Classic Tarifu plāns Econom
3.1. Iekšbankas pārvedums bezmaksas bezmaksas bezmaksas
3.2. Iekšzemes pārvedums EUR uz citu banku Latvijā  ("Multinet" sistēmā līdz 70 000 EUR (standarta4)) bezmaksas 0,36 EUR 0,50 EUR

4. Maksājumu karte MasterCard Business

Nr.p.k. Pakalpojumu veids Tarifu plāns Business Tarifu plāns Classic Tarifu plāns Econom
4.1. Maksājumu kartes izsniegšana bezmaksas bezmaksas bezmaksas
4.2. Maksa par kartes apkalpošanu saskaņā ar bankas cenrādi5 saskaņā ar bankas cenrādi5 saskaņā ar bankas cenrādi5

5. Kreditēšanas darījumi

  

Nr.p.k. Pakalpojumu veids Tarifu plāns Business Tarifu plāns Classic Tarifu plāns Econom
5.1. Kredīta pieteikuma izskatīšana bezmaksas bezmaksas bezmaksas

1 Piedāvājums spēkā Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kuru darbības ilgums nepārsniedz 1 gadu.
2 "MultiNet" kodu tabulas limits - viena maksājuma summa līdz 30,00 EUR, maksimāla summa dienā 150,00 EUR.
3 DigiPass GO-6 limits - viena makājuma summa līdz 15000,00 EUR, maksimāla summa dienā - 60000,00 EUR.
4 Saskaņā ar Pielikumu Nr.1
5 Pirmajā lietošanas gadā bez maksas, sākot ar otro - saskaņā ar MasterCard Business kartes tarifu.

Visi pārējie tarifi saskaņā ar bankas klienta juridiskās personas rezidenta tarifiem

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !