Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti

Spēkā no 23.07.2020.

4.1. Ienākoša pārveduma ieskaitīšana AS "Industra Bank" Latvija klienta kontā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.1.1. EUR, USD bezmaksas1 -
4.1.2. Citā valūtā informācija Bankā -

4.2. Maksājumu uzdevumu noformēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.2.1. EUR, GBP, DKK, PLN             3,00 EUR -
4.2.2. Citā valūtā 10,00 EUR -

4.3. Pārvedumi starp AS "Industra Bank" Latvija, AS "Industra Bank" Lietuva klientiem

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.3.1. EUR, GBP, DKK, PLN - -
4.3.1.1. pārvedums uz savu kontu 3,00 EUR bezmaksas
4.3.1.2. pārvedums uz citu klienta kontu 3,00 EUR 0,36 EUR
4.3.2. Citā valūtā - -
4.3.2.1. pārvedums uz savu kontu 3,00 EUR bezmaksas
4.3.2.2. pārvedums uz citu klienta kontu 5,00 EUR 1,00 EUR

4.4. Pārvedumi EUR

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.4.1. Iekšzemes pārvedumi uz citu banku Latvijā - -
4.4.1.1. standarta3 - -
4.4.1.1.1. līdz 10 000 EUR 3,00 EUR 0,36 EUR
4.4.1.1.2. virs 10 000 EUR 5,00 EUR 0,50 EUR
4.4.1.2. ekspress3 15,00 EUR 12,00 EUR
4.4.2. SEPA2 pārvedumi - -
4.4.2.1. līdz 10 000 EUR 3,00 EUR 0,36 EUR
4.4.2.2. virs 10 000 EUR 5,00 EUR 0,50 EUR
4.4.3. Starptautiskie pārvedumi (izņemot  p.4.4.1. un 4.4.2.) - -
4.4.3.1. standarta3 - -
4.4.3.1.1. SHA 30,00 EUR 25,00 EUR
4.4.3.1.2. OUR 55,00 EUR 50,00 EUR
4.4.3.2. steidzams3 - -
4.4.3.2.1. SHA 35,00 EUR 30,00 EUR
4.4.3.2.2. OUR 70,00 EUR 65,00 EUR
4.4.3.3. ekspress3 - -
4.4.3.3.1. SHA 50,00 EUR 45,00 EUR
4.4.3.3.2. OUR 95,00 EUR 90,00 EUR

4.5. Starptautiskie pārvedumi ārvalstu valūtās

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR
4.5.1. Pārvedumi BYN, RUB, KZT - -
4.5.1.1. standarta3 25,00 EUR 20,00 EUR
4.5.2. Pārvedumi GBP, DKK, PLN,CNY  - -
4.5.2.1. standarta3 - -
4.5.2.1.1. SHA 30,00 EUR 25,00 EUR
4.5.2.1.2. OUR 55,00 EUR 50,00 EUR
4.5.3. Pārvedumi USD - -
4.5.3.1. standarta3 - -
4.5.3.1.1. SHA 40,00 USD 35,00 USD
4.5.3.1.2. OUR 60,00 USD 55,00 USD
4.5.4. Pārvedumi CHF, JPY - -
4.5.4.1. standarta3 - -
4.5.4.1.1. SHA 40,00 EUR 35,00 EUR
4.5.4.1.2. OUR 65,00 EUR 60,00 EUR

4.6. Grozījumi neizpildītā maksājuma uzdevumā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
4.6.1. EUR, GBP, DKK, PLN  5,00 EUR
4.6.2. Citā valūtā 10,00 EUR

4.7. Grozījumi un papildinājumi izpildītā maksājuma uzdevumā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
4.7.1. EUR4 10,00 EUR
4.7.2. Citā valūtā un EUR (izņemot 4.7.1.) 70,00 EUR

4.8. Pieprasījums atsaukt pārvedumu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
4.8.1. EUR4 10,00 EUR
4.8.2. Citā valūtā un EUR (izņemot 4.8.1.) 100,00 EUR

4.9. Pieprasījums anulēt pārvedumu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
4.9.1. EUR4 10,00 EUR
4.9.2. Citā valūtā un EUR (izņemot 4.9.1.) 50,00 EUR

4.10. Ienākoša pārveduma ar nekorektiem rekvizītiem izmeklēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
4.10.1. EUR4 10,00 EUR
4.10.2. Citā valūtā un EUR (izņemot 4.10.1.) 50,00 EUR

4.11. Izpildīta pārveduma izmeklēšana pēc klienta pieprasījuma

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
4.11.1. EUR4 10,00 EUR
4.11.2. Citā valūtā un EUR (izņemot 4.11.1.) 100,00 EUR

4.12. Izmeklēšana sakarā ar gaidamo ienākošo pārveduma pēc Klienta pieprasījuma

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi Bankā EUR
4.12.1. EUR4 10,00 EUR
4.12.2. Citā valūtā un EUR (izņemot 4.12.1.) 150,00 EUR

4.13. Ienākoša pārveduma atgriešana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
4.13.1. Ienākoša pārveduma atgriešana maksātāja bankai 50,00 EUR

4.14. Papildus komisija

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
4.14.1. Papildus komisija par nekorektiem rekvizītiem pārvedumos 30,00 EUR
4.14.2. Papildus komisija par maksājuma/darījuma atbilstības pārbaudi NILLTPFN un Sankciju prasību izpildei (tai skaitā  atbilstības pārbaudi pēc maksājuma izpildē iesaistītās bankas, korespondentbankas, saņēmējbankas, starpniekbankas un citu institūciju pieprasījuma) atbilstoši to sarežģītībai un riska faktoriem līdz 5%

4.15. Regulārais maksājums

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
4.15.1. Reģistrēšana 10,00 EUR
4.15.2. Pārvedumu izpildīšana Saskaņā ar bankas tarifiem
4.15.3. Maksājumu atsaukšana 5,00 EUR
4.15.4. Maksājumu labošana 5,00 EUR

4.16. Elektronisku rēķinu regulārā apmaksa

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
4.16.1. Reģistrēšana 10,00 EUR
4.16.2. Rēķinu apmaksa 0,36 EUR7

SHA - Nosūtītājs apmaksā AS "Industra Bank" Latvija noteikto komisiju. Visas iespējamās papildus komisijas maksas starpniekbankas un saņēmēja banka noraksta no pārveduma summas.        
OUR - Nosūtītājs apmaksā visas starpniekbankas un saņēmējbankas komisijas, lai nesamazinātu pārveduma summu.
1 Pie nosacījuma ka saņēmtaja ziņojumā SWIFT MT 103, lauciņā "saņēmējs" ir pareizi uzradīts klienta konta numurs IBAN formātā.
2 SEPA pārveduma nosacījumi:
- saņēmēja kontam jābūt IBAN formātā;
- jābūt norādītam saņēmēja bankas identifikācijas (SWIFT/BIC) kodam;
- maksājums tiek sūtīts uz EEZ6 valsti;
- ja saņēmēja banka nav EEZ6 dalībniece, tad pārvedums tiek nosūtīts saņēmējam kā starptautisks pārvedums un tiek piemērota atbilstoša komisijas maksa;
- maksājuma valūta - eiro;
- maksājuma tips - standarta;
- maksājuma iesniedzējs maksā tikai savas bankas noteikto komisiju SHA (komisiju sedz dalīti);
- saņēmēja bankas un saņēmēja rekvizīti ir korekti.
3 Saskaņā ar Pielikumu Nr.1.
4 Veicot iekšzemes pārvedumu.
5 Ja trešo pušu komisija pārsniedz tarifos noradīto summu, tad starpību apmaksā nosūtītājs.
6 EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis –  ES valstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija) un Islande,  Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice.
7 0,28 EUR pie nosacījuma ka uzņēmumam-pakalpojumu sniedzējiem ir atvērts norēķinu konts AS "Industra Bank".

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !