Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Spēkā no 10.09.2020.

1. Konta apkalpošana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.1. Konta atvēršana bezmaksas
1.2. Konta apkalpošana4 0.50 EUR/mēnesī
1.3. Pilnvaras noformēšana bankā 20,00 EUR
1.4. Notariālas pilnvaras reģistrācija 20,00 EUR
1.5. Konta slēgšana 2.50 EUR

2. Skaidras naudas iemaksa savā kontā1

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.1. EUR -
2.1.1. līdz 1 000,00 (dienā) 1.00EUR

3. Skaidras naudas izmaksa no norēķinu konta2

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.1. EUR -
3.1.1. līdz 7 000,00 (dienā) 0,15% no summas (min 3,00 EUR)

4. Maksājumu kartes Maestro

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
4.1. Maksājumu kartes Maestro izsniegšana bezmaksas
4.2. Ikmēneša maksa par karti 0,50 EUR/mēnesī
4.3. Maksa par pirkumu veikalos Latvijā bezmaksas
4.4. Skaidras naudas izņemšana bankomātos EEZ4 valstīs 2 reizes mēnesī bezmaksas, sākot ar 3. reizi - 1% (min. 2,00 EUR)
4.5. Skaidras naudas izņemšana bankomātos ārpus EEZ4 1,5% (min. 2,00 EUR)
4.6. Maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos Latvijā 0,25 EUR
4.7. Maksa par konta bilances pārbaudi bankomātos ārzemēs 0,36 EUR

5. SMS - atskaite

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
5.1. Pieslēgšana SMS atskaites pakalpojumam bezmaksas
5.2. Vienas īsziņas maksa 0,10 EUR

* Privātpersonām- pensionāriem, kuri saņempensiju savā kontā AS "Industra Bank"
1 Monētas ārzemju valūtā banka nepieņem.    
2 Summas, kas pārsniedz 3 000,00 EUR vai to ekvivalentu, klientu apkalpošanas centros ir jāpasūta divas darba dienas iepriekš, rakstiskā veidā. Galvenajā ofisā pasūtījums ir jāveic no summas, kas pārsniedz 7 000,00 EUR.    
3 EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas) valstis –  ES valstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija) un Islande,  Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice.
4 Klientiem, kuriem ir noslēgts depozīta vai krājkonta līgums, tā darbības periodā komisijas maksa par norēķinu konta apkalpošanu netiek piemērota.

Visi pārējie tarifi saskaņā ar bankas klienta fiziskās personas rezidenta tarifiem.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !