Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Spēkā no 01.07.2020.

1. Privātpersonam - kas izmanto divus AS "Industra Bank" produktus1

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.1. Konta atvēršana 10,00 EUR
1.2. Konta apkalpošana saskaņā ar cenrādi

2. Internetbanka "MultiNet"

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.1. Pieslēgšana bezmaksas
2.2. Abonēšana bezmaksas
2.3. SMS autorizācijas pakalpojuma pieslēgšana  bezmaksas

3. Maksājumu kartes

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.1. Maksājumu kartes izsniegšana saskaņā ar cenrādi
3.2. Maksa par kartes apkalpošanu saskaņā ar cenrādi
3.3. Maksa par pirkumu veikalos Latvijā bezmaksas
3.4. Skaidras naudas izņemšana bankomātos saskaņā ar cenrādi

4. SMS - atskaite

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
4.1. Pieslēgšana SMS atskaites pakalpojumam bezmaksas

1 Internetbanka "MultiNet" un maksājumu karte
Visi pārējie tarifi saskaņā ar bankas klienta fiziskās personas rezidenta tarifiem.        

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !