Spēkā no 02.01.2022.

Privātpersonām, kas saņem pastāvīgus ienākumus uz savu kontu AS "Industra Bank".

6.3.1. Konta atvēršana un mēneša maksa par komplektu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
6.3.1.1. Konta atvēršana bezmaksas
6.3.1.2. Mēneša maksa par komplektu  5,00 EUR

6.3.2. Iekšzemes pārvedums EUR uz citu banku Latvijā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
6.3.2.1. Internetbankā MultiNet līdz 10 000 EUR (standarta1 bezmaksas

6.3.3. Maksājumu kartes MasterCard Standard

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
6.3.3.1. Maksājumu kartes izsniegšana bezmaksas
6.3.3.2. Maksa par kartes apkalpošanu bezmaksas
6.3.3.3. Maksa par pirkumu veikalos Latvijā bezmaksas
6.3.3.4. Skaidras naudas izņemšana bankomātos  saskaņā ar cenrādi

6.3.4. SMS - atskaite

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
6.3.4.1. Pieslēgšana SMS atskaites pakalpojumam  bezmaksas

*Konta atvēršanas brīdī norēķinu konts tiek  papildināts par summu min.10,00 EUR. Komisijas maksa par šo darījumu (skaidras naudas iemaksu savā kontā līdz 5 000,00 EUR/USD) netiek piemērota.
1 Saskaņā ar Pielikumu Nr.1   
Visi pārējie tarifi saskaņā ar bankas klienta fiziskās personas rezidenta tarifiem.                 

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei