Par darījumu veikšanu uz Krieviju un Baltkrieviju. 
Ņemot vērā starptautiskās sankcijas, kas piemērotas saistībā ar Krievijas valdības iebrukumu suverēnās Ukrainas teritorijā, lūdzam ņemt vērā, ka turpmāk pārskaitījumu veikšana uz Krieviju un Baltkrieviju, kā arī no šīm valstīm var ieilgt vai arī nebūt iespējama.  
Lūdzam arī ņemt vērā, ka papildu pārbaužu dēļ jebkura maksājuma apstrāde var aizņemt vairāk laika, nekā ierasts, kā arī par maksājumu pārbaudi banka var piemērot papildu komisiju saskaņā ar Cenrādi (saistībā ar NILLTPF un sankciju riska pārvaldīšanu – komisijas maksa par klienta/ darbības/ darījuma/ maksājumu partnera/ dokumentu papildus izpēti/ atbilstības pārbaudi).
Aktuālā informācija par Krievijai un Baltkrievijai piemērotajām sankcijām pieejama FKTK mājas lapā.
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Krievijas agresijas Ukrainā ietekmi uz mūsu bankas pakalpojumiem. 

Spēkā no 14.04.2022.

Privātpersonām, kas saņem pastāvīgus ienākumus uz savu kontu AS "Industra Bank".

6.2.1. Konta atvēršana un mēneša maksa par komplektu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
6.2.1.1. Konta atvēršana bezmaksas
6.2.1.2. Mēneša maksa par komplektu  5,00 EUR

6.2.2. Iekšzemes pārvedums EUR uz citu banku Latvijā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
6.2.2.1. Internetbankā MultiNet līdz 10 000 EUR (standarta1 bezmaksas

6.2.3. Maksājumu kartes MasterCard Standard

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
6.2.3.1. Maksājumu kartes izsniegšana bezmaksas
6.2.3.2. Maksa par kartes apkalpošanu bezmaksas
6.2.3.3. Maksa par pirkumu veikalos Latvijā bezmaksas
6.2.3.4. Skaidras naudas izņemšana bankomātos  saskaņā ar cenrādi

6.2.4. SMS - atskaite

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
6.2.4.1. Pieslēgšana pakalpojumam SMS - atskaite bezmaksas

1 Saskaņā ar Pielikumu Nr.1   
Visi pārējie tarifi saskaņā ar bankas klienta fiziskās personas rezidenta tarifiem.                 

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei