Spēkā no 01.12.2022.

Privātpersonām, kas saņem pastāvīgus ienākumus uz savu kontu AS “Industra Bank”.

6.1.1 Konta atvēršana un mēneša maksa par komplektu

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
6.1.1.1. Konta atvēršana bezmaksas
6.1.1.2. Papildu komisijas maksa par pirmreizējo dokumentu izskatīšanu personai, kas nav ES, EEZ vai Šveices valstspiederīgais1 300,00 EUR
6.1.1.3. Mēneša maksa par komplektu 3,00 EUR

6.1.2. Iekšzemes pārvedums EUR uz citu banku Latvijā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
6.1.2.1. Internetbankā līdz 10 000 EUR (standarta2) bezmaksas

6.1.3. Maksājumu karte MasterCard Debit/debetkarte Maestro3

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
6.1.3.1. Maksājumu kartes izsniegšana bezmaksas
6.1.3.2. Maksa par kartes apkalpošanu bezmaksas
6.1.3.3. Maksa par pirkumu veikalos Latvijā bezmaksas
6.1.3.4. Skaidras naudas izņemšana bankomātos saskaņā ar cenrādi

6.1.4. SMS - atskaite

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
6.1.4.1. Pieslēgšana SMS atskaites pakalpojumam bezmaksas

1Netiek piemērota personai, kurai ir Latvijas Republikas izdotas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, izņemot Krievijas vai Baltkrievijas valstspiederīgajiem.
2 Saskaņā ar Pielikumu Nr.1   
3 No 02.01.2022. Maestro kartes vairs netiek izsniegtas. Pirms tam izdotās Maestro kartes turpinās darboties līdz to termiņa beigām. Gadījumā, ja nepieciešama Maestro kartes nomaiņa (atjaunošana, aizvietošana), tās vietā tiks izsniegta MasterCard Debit karte.
Visi pārējie tarifi saskaņā ar bankas klienta fiziskās personas rezidenta tarifiem.        

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei