Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Spēkā no 01.07.2020.

1. Privātpersonam, kas saņem pastāvīgus ienākumus uz savu kontu AS "Industra Bank"

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.1. Konta atvēršana bezmaksas
1.2. Mēneša maksa par komplektu 3,00 EUR

2. Iekšzemes pārvedums EUR uz citu banku Latvijā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
2.1. Internetbankā MultiNet līdz 10 000 EUR (standarta1) bezmaksas

3. Maksājumu kartes Maestro

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.1. Maksājumu kartes izsniegšana bezmaksas
3.2. Maksa par kartes apkalpošanu bezmaksas
3.3. Maksa par pirkumu veikalos Latvijā bezmaksas
3.4. Skaidras naudas izņemšana bankomātos saskaņā ar cenrādi

4. SMS - atskaite

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
4.1. Pieslēgšana SMS atskaites pakalpojumam bezmaksas

*Konta atvēršanas brīdī norēķinu konts tiek papildināts par summu min.10,00 EUR (komisijas maksa par šo darījumu (skaidras naudas iemaksu savā kontā līdz 5000,00 EUR/USD) netiek piemērota)
1 Saskaņā ar Pielikumu Nr.1   
Visi pārējie tarifi saskaņā ar bankas klienta fiziskās personas rezidenta tarifiem.        

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !