Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Fiziskām personām

1. Klientu norēķinu konta apkalpošana

Spēkā no 01.07.2020.

1.1. Norēķinu konta atvēršana un slēgšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.1.1. Dokumentu izskatīšana un multivalūtu norēķinu konta atvēršana 25,00 EUR
1.1.2. Multivalūtu norēķinu konta slēgšana 5,00 EUR

1.2. Citu kontu atvēršana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.2.1. Depozītu konta atvēršana bezmaksas

1.3. Norēķinu konta apkalpošana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.3.1. Norēķinu konta apkalpošana 3 1,00 EUR/mēnesī
1.3.2. Neaktīva1 konta uzturēšana 10,00 EUR /mēnesī
1.3.3. Naudas līdzekļu glabāšana norēķinu kontā Klientam, ar kuru Banka pārtrauc sadarbību 50,00 EUR /mēnesī
1.3.4. Negatīva procentu likme klientu kontu atlikumiem Šveices frankos2 -1,5% gadā

1.4. Konta izraksti

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.4.1. Konta izrakstu saņemšana Internetbankā MultiNet bezmaksas
1.4.2. Konta izrakstu saņemšana Bankā (vienu reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi) 0,50 EUR
1.4.3. Konta izraksta sagatavošana pēc Klienta pieprasījuma par periodu līdz 12 mēnešiem 0,10 EUR par lapu (min. 2 EUR)
1.4.4. Konta izraksta sagatavošana pēc Klienta pieprasījuma par periodu virs 12 mēnešiem 0,10 EUR par lapu (min. 5 EUR)
1.4.5. Konta izraksta sagatavošana pēc klienta pieprasījuma, gadījumā kad konts ir slēgts 5 EUR + 0,50 EUR par lapu

1.5. Likumā noteiktu piespiedu darbību izpilde

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.5.1. Tiesu izpildītāju rīkojuma un Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevuma pieņemšana izpildei 10,00 EUR
1.5.2. Naudas līdzekļu piespiedu pārskaitīšana, saskaņā ar Tiesu izpildītāju rīkojumu vai Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevumu, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā Saskaņā ar Klienta apkalpošanas tarifu Bankā

1.6. Bankas prasību neievērošana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.6.1. Sods par bankas pieprasīto dokumentu un informācijas neiesniegšanu bankas noteiktajā termiņā min.100,00 EUR

1 Klients neveic operācijas vairāk par 6 mēnešiem, un konta darbība nav saistīta ar citu operāciju veikšanu bankā   
2 Piemērojama visai norēķinu konta atlikuma summai par faktiskajām dienām    
3 Klientiem, kuriem ir noslēgts depozīta vai krājkonta līgums, tā darbības periodā komisijas maksa par norēķinu konta apkalpošanu netiek piemērota

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !