Par darījumu veikšanu uz Krieviju un Baltkrieviju. 
Ņemot vērā starptautiskās sankcijas, kas piemērotas saistībā ar Krievijas valdības iebrukumu suverēnās Ukrainas teritorijā, lūdzam ņemt vērā, ka turpmāk pārskaitījumu veikšana uz Krieviju un Baltkrieviju, kā arī no šīm valstīm var ieilgt vai arī nebūt iespējama.  
Lūdzam arī ņemt vērā, ka papildu pārbaužu dēļ jebkura maksājuma apstrāde var aizņemt vairāk laika, nekā ierasts, kā arī par maksājumu pārbaudi banka var piemērot papildu komisiju saskaņā ar Cenrādi (saistībā ar NILLTPF un sankciju riska pārvaldīšanu – komisijas maksa par klienta/ darbības/ darījuma/ maksājumu partnera/ dokumentu papildus izpēti/ atbilstības pārbaudi).
Aktuālā informācija par Krievijai un Baltkrievijai piemērotajām sankcijām pieejama FKTK mājas lapā.
Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Krievijas agresijas Ukrainā ietekmi uz mūsu bankas pakalpojumiem. 

Spēkā no 14.04.2022.

Maksājumu uzdevumu izpildes termiņu skaidrojumi atkarībā no iesniegšanas laika un Klienta izvēlētās izpildes ātruma prioritātes.

Banka izpilda Klienta maksājuma uzdevumu ar valutēšanas datumu atkarībā no Klienta maksājuma uzdevumā norādītās izpildes ātruma prioritātes (Standarta, Steidzamais, Ekspresis), ņemot vērā Bankas noteikto maksājumu uzdevumu iesniegšanas termiņu. Valutēšanas datums var tikt pārcelts, ņemot vērā Bankā izejamās dienas, kā arī izejamās dienas klīringa sistēmai attiecīgajā valūtā.

Maksājuma uzdevuma valūta Operāciju tips Maksājumu izpildes ātrums Laiks, līdz kuram datumā D1 maksājuma uzdevums dotajā valūtā jāiesniedz Bankā Maksājuma valutēšanas datums
EUR Iekšzemes pārvedums Standarta 13:00 D
16:002 D
Ekspress 16:00 D (stundas laikā)
SEPA pārvedums Standarta 13:00 D
Starptautiskais pārvedums Standarta 17:00 D + 1
Steidzams 15:00 D
Ekspress 15:00 D (divu stundu laikā)
USD3   Standarta 17:00 D + 2
CNY   Standarta 17:00 D + 3
PLN, JPY, KZT, GBP         Standarta 17:00 D + 2
RUB   Standarta 17:00 D + 1

1 D – datums, kurā Klients maksājuma uzdevumu ir iesniedzis Bankā.
2 Ja pārvedums tiek veikts uz bankām, kuras ir Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēmas dalībnieki. Dalībnieku saraksts.
3 Banka pēc klienta pieprasījuma var ātrāk izpildīt USD maksājumu uzdevumu, par to piemērojot individuālo tarifu

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei