Uzmanieties, atkal ir aktivizējušies krāpnieki, kuri, uzdodoties par bankas darbiniekiem vai saistītām personām, zvana bankas klientiem ar mērķi izkrāpt internetbankas pieejas vai personīgos datus.   

Juridiskām personām

Pielikums Nr.1

Spēkā no 23.08.2021.

Maksājumu uzdevumu izpildes termiņu skaidrojumi atkarībā no iesniegšanas laika un Klienta izvēlētās izpildes ātruma prioritātes.

Banka izpilda Klienta maksājuma uzdevumu ar valutēšanas datumu atkarībā no Klienta maksājuma uzdevumā norādītās izpildes ātruma prioritātes (Standarta, Steidzamais, Ekspresis), ņemot vērā Bankas noteikto maksājumu uzdevumu iesniegšanas termiņu. Valutēšanas datums var tikt pārcelts, ņemot vērā Bankā izejamās dienas, kā arī izejamās dienas klīringa sistēmai attiecīgajā valūtā.

Maksājuma uzdevuma valūta Operāciju tips Maksājumu izpildes ātrums Laiks, līdz kuram datumā D1 maksājuma uzdevums dotajā valūtā jāiesniedz Bankā Maksājuma valutēšanas datums
EUR Iekšzemes pārvedums Standarta 13:00 D
16:002 D
Ekspresis 16:00 D (stundas laikā)
SEPA pārvedums Standarta 13:00 D
Starptautiskais pārvedums Standarta 17:00 D + 1
Steidzamais 15:00 D
Ekspresis 15:00 D (divu stundu laikā)
USD3   Standarta 17:00 D + 2
CNY   Standarta 17:00 D + 3
PLN, JPY, HKD, KZT, BYN, GBP   Standarta 17:00 D + 2
RUB   Standarta 17:00 D + 1

1 D – datums, kurā Klients maksājuma uzdevumu ir iesniedzis Bankā.
2 Ja pārvedums tiek veikts uz bankām, kuras ir Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēmas dalībnieki. Dalībnieku saraksts.
3 Banka pēc klienta pieprasījuma var ātrāk izpildīt USD maksājumu uzdevumu, par to piemērojot individuālo tarifu

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei