Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

7.1. MasterCard Business

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR Izcenojumi USD
7.1.1. Kartes izsniegšana bezmaksas bezmaksas
7.1.2. Kartes steidzama izsniegšana1 25,00 EUR 32,00 USD
7.1.3. Gada maksa par karti 80,00 EUR 100,00 USD
7.1.4. Papildus kartes izsniegšana bezmaksas bezmaksas
7.1.5. Gada maksa par papildus karti 80,00 EUR 100,00 USD
7.1.6. Kartes nomaiņa 25,00 EUR 35,00 USD
7.1.7. Atskaites - -
7.1.7.1. atskaišu nosūtīšana pa pastu 3,00 EUR 4,00 USD
7.1.7.2. atskaišu saņemšana bankā bezmaksas bezmaksas
7.1.7.3. atskaites i-bankā bezmaksas bezmaksas
7.1.8. Nepamatoto pretenziju izskatīšana 20,00 EUR 30,00 USD
7.1.9. Procenti par konta atlikumu - -
7.1.9.1. procenti par atļauto kredītu 18 % gadā 18 % gadā
7.1.9.2. procenti par atļautā kredita limita pārsniegšanu 60 % gadā 60 % gadā
7.1.10. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu 5,00 EUR 6,50 USD
7.1.11. Skaidras naudas izņemšana - -
7.1.11.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos 2% min. 5 EUR 2% min. 7 USD
7.1.11.2. skaidras naudas izņemšana AS "Industra Bank" POS terminālos Latvijā 2% min. 5 EUR 2% min. 7 USD
7.1.11.3. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 2% (min. 10,00 EUR) 2% (min. 15,00 USD)
7.1.12. Maksa par iepazīšanos ar konta bilanci - -
7.1.12.1. maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātos SEPA valstīs2 0,40 EUR 0,60 USD
7.1.12.2. maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātos ārpus SEPA 0,50 EUR 0,80 USD
7.1.13. Maksa par pirkumu  0,25% 0,25%
7.1.14. Dienas tērēšanas limits - -
7.1.14.1. dienas tērēšanas limits veikalos 4 000,00 EUR 5 000 USD
7.1.14.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 2 000,00 EUR 2 500 USD
7.1.15. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 2,50% 2,50%
7.1.16. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR 5,00 USD
7.1.17. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana 10,00 EUR 15,00 USD
7.1.18. Maksa par kredīta darījumu 0.25% (min. 0,50 EUR) 0.25% (min. 0,80 USD)
7.1.19. Nodrošinājuma summa 250,00 EUR 250,00 USD
7.1.20. Kartes sūtīšana - -
7.1.20.1. Kartes nosūtīšana pa pastu Eiropas Savienības robežās3 6,00 EUR 8,00 USD
7.1.20.2. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Eiropas Savienības robežām3 pēc kurjerpasta izcenojuma pēc kurjerpasta izcenojuma

7.1. Visa Business-Gold

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR Izcenojumi EUR
7.1.1. Kartes izsniegšana bezmaksas bezmaksas
7.1.2. Kartes steidzama izsniegšana1 25,00 EUR 32,00 USD
7.1.3. Gada maksa par karti 120,00 EUR 150,00 USD
7.1.4. Papildus kartes izsniegšana bezmaksas bezmaksas
7.1.5. Gada maksa par papildus karti 120,00 EUR 150,00 USD
7.1.6. Kartes nomaiņa 25,00 EUR 35,00 USD
7.1.7. Atskaites - -
7.1.7.1. atskaišu nosūtīšana pa pastu pēc pasta cenrāža pēc pasta cenrāža
7.1.7.2. atskaišu saņemšana Bankā bezmaksas bezmaksas
7.1.7.3. atskaites i-bankā bezmaksas bezmaksas
7.1.8. Nepamatoto pretenziju izskatīšana 20,00 EUR 30,00 USD
7.1.8.1. Transakcija dokumentu pieprasījums 10,00 EUR 15,00 USD
7.1.9. Procenti par konta atlikumu - -
7.1.9.1. procenti par atļauto kredītu 18 % gadā 18 % gadā
7.1.9.2. procenti par atļautā kredita limita pārsniegšanu 60 % gadā 60 % gadā
7.1.10. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu 5,00 EUR 6,50 USD
7.1.11. Skaidras naudas izņemšana - -
7.1.11.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos 2% min. 5 EUR 2% min. 7 USD
7.1.11.2. skaidras naudas izņemšana AS "Industra Bank" POS terminālos Latvijā 2% min. 5 EUR 2% min. 7 USD
7.1.11.3. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 2% min. 5 EUR 2% min. 7 USD
7.1.12. Maksa par iepazīšanos ar konta bilanci 2% (min. 10,00 EUR) 2% (min. 15,00 USD)
7.1.12.1. maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātos SEPA valstīs2 0,40 EUR 0,60 USD
7.1.12.2. maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātos ārpus SEPA 0,50 EUR 0,80 USD
7.1.13. Maksa par pirkumu 0.25% 0.25%
7.1.14. Maksa par Concierge servisu un Juridisko un medicīnisko atbalstu (gada maksa par karti) bezmaksas bezmaksas
7.1.15. Maksa par SEESAM Ceļojumu apdrošināšanu pēc klienta izvēles par papildus samaksu pēc klienta izvēles par papildus samaksu
7.1.16. Dienas tērēšanas limits - -
7.1.16.1. dienas tērēšanas limits veikalos 10 000 EUR 12 500 USD
7.1.16.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 3 000 EUR 3 700 USD
7.1.17. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 2,50% 2,50%
7.1.18. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR 5,00 USD
7.1.19. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana 10,00 EUR 15,00 USD
7.1.20. Maksa par kredīta darījumu 0.25% (min. 0,50 EUR) 0.25% (min. 0,80 USD)
7.1.21. Nodrošinājuma summa 250,00 EUR 250,00 EUR
7.1.22. Kartes sūtīšana - -
7.1.22.1. Kartes nosūtīšana pa pastu Eiropas Savienības robežās3 6,00 EUR 8,00 USD
7.1.22.2. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Eiropas Savienības robežām3 pēc kurjerpasta izcenojuma pēc kurjerpasta izcenojuma

1 Vienojoties ar Klientu par kartes saņemšanu AS "Industra Bank" centrālajā ofisā, karte tiek izgatavota 1 darba dienas laikā, ja pieteikums iesniegts līdz plkst.12.00.
2 SEPA - Single EURO Payment Are.
3 Maksā tiek iekļauti divi sūtījumi Karte un PIN kods.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !