Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Juridiskām personām

Maksājumu kartes

Spēkā no 23.07.2020.

7.1. MasterCard Business

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR Izcenojumi USD
7.1.1. Kartes izsniegšana 50,00 EUR 60,00 USD
7.1.2. Kartes steidzama izsniegšana1 30,00 EUR 40,00 USD
7.1.3. Gada maksa par karti 100,00 EUR 120,00 USD
7.1.4. Papildus kartes izsniegšana 50,00 EUR 60,00 USD
7.1.5. Gada maksa par papildus karti 100,00 EUR 120,00 USD
7.1.6. Kartes nomaiņa 50,00 EUR 60,00 USD
7.1.7. Atskaites - -
7.1.7.1. atskaišu saņemšana bankā 25,00 EUR 35,00 EUR
7.1.7.2. atskaites i-bankā bezmaksas bezmaksas
7.1.8. Nepamatoto pretenziju izskatīšana 25,00 EUR 35,00 USD
7.1.9. Procenti par konta atlikumu - -
7.1.9.1. procenti par atļauto kredītu 24 % gadā 24 % gadā
7.1.9.2. procenti par atļautā kredita limita pārsniegšanu 60 % gadā 60 % gadā
7.1.10. Komisijas maksa par overdrafta noformēšanu 25,00 EUR 35,00 USD
7.1.11. Skaidras naudas izņemšana - -
7.1.11.1. skaidras naudas izņemšana bankomātos 3% min. 5 EUR 3% min. 7 USD
7.1.11.2. skaidras naudas izņemšana AS "Industra Bank" POS terminālos Latvijā 3% min. 5 EUR 3% min. 7 USD
7.1.11.3. skaidras naudas izņemšana citu banku POS terminālos 2% (min. 10,00 EUR) 3% (min. 15,00 USD)
7.1.12. Maksa par iepazīšanos ar konta bilanci - -
7.1.12.1. maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātos SEPA valstīs2 0,50 EUR 0,80 USD
7.1.12.2. maksa par iepazīšanos ar konta bilanci bankomātos ārpus SEPA 0,80 EUR 1,00 USD
7.1.13. Maksa par pirkumu  0,25% 0,25%
7.1.14. Dienas tērēšanas limits - -
7.1.14.1. dienas tērēšanas limits veikalos 4 000,00 EUR 5 000 USD
7.1.14.2. dienas tērēšanas limits bankomātos 2 000,00 EUR 2 500 USD
7.1.15. Valūtas konvertācijas uzcenojums, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu un norēķinu valūtu 3% 3%
7.1.16. Kartes apdruka ar konta valūtas kodu 3,00 EUR 5,00 USD
7.1.17. Kartes dienas tērēšanas limita administrēšana 15,00 EUR 20,00 USD
7.1.18. Maksa par kredīta darījumu 0.25% (min. 0,50 EUR) 0.25% (min. 0,80 USD)
7.1.19. Nodrošinājuma summa 250,00 EUR 250,00 USD
7.1.20. Kartes sūtīšana - -
7.1.20.1. Kartes nosūtīšana pa pastu Eiropas Savienības robežās3 10,00 EUR + pasta izmaksas 12,00 USD + pasta izmaksas
7.1.20.2. Kartes nosūtīšana pa pastu ārpus Eiropas Savienības robežām3 10,00 EUR + kurjerpasta izcenojums 12,00 USD + kurjerpasta izcenojums

 

1 Vienojoties ar Klientu par kartes saņemšanu AS "Industra Bank" centrālajā ofisā, karte tiek izgatavota 1 darba dienas laikā, ja pieteikums iesniegts līdz plkst.12.00.
2 SEPA - Single EURO Payment Are.
3 Maksā tiek iekļauti divi sūtījumi Karte un PIN kods.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !