Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Juridiskām personām

3. Dokumentu un izziņu sagatavošana

3.1. Apstiprinājuma saņemšana par maksājuma uzdevuma izpildi Bankā

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.1.1. Izpildīta bankas maksājuma dokumenta S.W.I.F.T. kopijas sagatavošana pēc klienta pieprasījuma 10 EUR / par kopiju
3.1.2. Fiksētā ikmēneša maksa neatkarīgi no kopiju daudzuma 100 EUR / mēnesī

3.2. Izpildīta bankas maksājuma dokumeta kopijas sagatavošana pēc Klienta pieprasījuma

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.2.1. Par periodu līdz 1 mēnesim 3 EUR
3.2.2. Par periodu virs 1 mēneša 20 EUR

3.3. Izziņu sagatavošana un izsniegšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.3.1. Izziņa par konta esamību un atlikumu  
3.3.1.1. Sagatavošana 2 darba dienu laikā 35,00 EUR
3.3.1.2. Steidzama sagatavošana (1 darba dienas laikā, ja pieprasījums iesniegts līdz plkst.12:00) 70,00 EUR
3.3.2. Cita veida izziņas pēc Klienta pieprasījuma  
3.3.2.1. Sagatavošana 2 darba dienu laikā 100,00 EUR
3.3.2.2. Steidzama sagatavošana (1 darba dienas laikā, ja pieprasījums iesniegts līdz plkst.12:00) 200,00 EUR
3.3.3. Izziņa pēc darījumu attiecību izbeigšanās ar klientu 300,00 EUR
3.3.4. Informācijas sniegšana pēc auditora pieprasījuma 200,00 EUR
3.3.5. Informācijas sniegšana pēc auditora pieprasījuma pēc darījumu attiecību izbeigšanās ar klientu 500,00 EUR
3.3.6. Dokumentu notariālais apstiprinājums 100,00 EUR+faktiskie izdevumi
3.3.7. Nestandarta izziņa1 informācija Bankā
3.3.8. Papildus komisijas maksa izziņas sagatavošanai krievu vai angļu valodā 20,00 EUR

3.4. Datu bāzes modificēšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.4.1. Parakstu paraugu kartiņas pārformēšana 50,00 EUR
3.4.2. Pilnvaras reģistrēšana 50,00 EUR
3.4.3. Dokumentu noformēšana, mainoties Klienta pārstāvim 150,00 EUR
3.4.4. Īpašuma dokumentu maiņas noformēšana 350,00 EUR
3.4.5. Citu grozījumu reģistrēšana klienta juridiskajos dokumentos 30,00 EUR
3.4.6. Informācijas iegūšana no reģistriem klienta atbilstības pārbaudei 100,00 EUR

3.5. Korespondences sūtīšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
3.5.1. Korespondences sūtīšana ar kurjerpastu 20,00 EUR + kurjera tarifs
3.5.2. Ierakstītas vēstules nosūtīšana 10,00 EUR + faktiskie izdevumi

1 Izziņa, kas satur kompleksu informāciju, izziņas maksa tiek noteikta kā atsevišķo tarifu summa.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !