Saistībā ar tehniskiem uzlabojumu darbiem, 23. septembrī no 22:00 līdz 23:00 internetbankas pakalpojumi var nebūt pieejami

8.1. Kreditēšanas darījumu noformēšana un apkalpošana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
8.1.1. Kredīta pieteikuma un klienta iesniegumu izskatīšana līdz 0,8% no summas, min. 200,00 EUR
8.1.2. Kredīta līguma noformēšana (t.sk. papildus limita piešķiršana) 1% no kredīta summas palielinājuma (min 200,00 EUR)
8.1.3. Kreditēšanas darījuma dokumentu noformēšana krievu vai angļu valodās 50,00 EUR par katru dokumentu
8.1.4. Kredīta līguma termiņa pagarināšana 0,5% no neatmaksātās summas (min 200,00 EUR). Regulāra pagarināšana 200,00 EUR par katru reizi
8.1.5. Kredīta atmaksas  grafika izmaiņas 0,5% no summas (min 200,00 EUR)
8.1.6. Ķīlas sastāva maiņa 150 EUR par katru nodrošinājuma objektu, attiecībā uz kuru tiek veiktas izmaiņas
8.1.7. Procentu likmes maiņa 0.5% no neatmaksātās summas (min 200,00 EUR)
8.1.8. Citu kredīta noteikumu izmaiņas līdz 0.3% no kredīta neatmaksātās summas
8.1.9. Nestandarta dokumentu noformēšana 50,00 EUR/stundā (min 50,00 EUR, max 200,00 EUR)
8.1.10. Procenti par kredīta izmantošanu vai par konta overdraftu nosaka Bankas Kreditēšanas komiteja
8.1.11. Procenti par kredītlīnijas neizmantoto daļu 0,50%
8.1.12. Procenti par neizmantoto kredītu 0,50%
8.1.13. Refinansēšanas procesa nodrošināšana, t.sk. ar ieķīlātā īpašuma pārdošanu līdz 1% no kredīta refiansējamās summas (min 500,00 EUR)
8.1.14. Dokumentu aprite refinansēšanas ietvaros, saskaņā ar Latvijas Finanšu nozares asociācijas (agrāk LKA) sadarbības līgumu par kredītiestāžu sadarbību standarta pārkreditēšanas gadījumā 50,00 EUR
8.1.15. Izziņu, piekrišanu un tml. dokumentu sagatavošana min 70,00 EUR par katru dokumentu
8.1.16. Komisija par reģistrējamās ķīlas nostiprināšanu vai dzēšanu 50,00 EUR
8.1.17. Kredīta atmaksa pirms termiņa komisija nav paredzēta, izņemot speciālus līgumā atrunātus gadījumus

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !