Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Fiziskām personām

6. Kontu vadība, interneta norēķini un SMS atskaite

Spēkā no 10.09.2020.

6.1. Attālinātā lietotāja sistēma "MultiNet"

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
6.1.1. Pieslēgšana bezmaksas
6.1.2. Abonēšana bezmaksas
6.1.3. Kodu kalkulatora izsniegšana DigiPass DP260 65,00 EUR
6.1.4. Kodu kalkulatora maiņa DigiPass DP260 50,00 EUR
6.1.5. Lietotāja paroles un DIGIPASS kodu kalkulatora atbloķēšana 10,00 EUR

6.2. SMS - atskaite

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
6.2.1. Pieslēgšana pakalpojumam SMS - atskaite bezmaksas
6.2.2. Abonēšana bezmaksas
6.2.3. Maksa par SMS īsziņu1 0,20 EUR par katru īsziņu

* DigiPass GO-6 limits: viena maksājuma summa līdz 15000,00 EUR, maksimāla summa dienā - 60000,00 EUR.
2 Komisijas maksa par saņemtajām īsziņām tiek noņemta no konta automātiski vienu reizi mēnesī – par iepriekšējā mēnesī nosūtītajām īsziņām.

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !