Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Fiziskām personām

1. Klientu norēķinu konta apkalpošana

1.1. Norēķinu konta atvēršana un slēgšana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.1.1. Multivalūtu norēķinu konta atvēršana + maksājumu karte MasterCard Gold1 200 EUR
1.1.2. ieskaitot dokumentu izskatīšanu (atteikuma gadījumā netiek atgriezts) 200 EUR
1.1.3. Steidzama konta atvēršana2 150 EUR
1.1.4. Multivalūtu norēķinu konta slēgšana 50 EUR

1.2. Citu kontu atvēršana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.2.1. Depozītu konta atvēršana bezmaksas

1.3. Norēķinu konta apkalpošana

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.3.1. Norēķinu konta apkalpošana 15 EUR /mēn.
1.3.2. Neaktīva3 konta uzturēšana 30 EUR / mēn.
1.3.3. Naudas līdzekļu glabāšana klienta norēķinu kontā, ar kuru Banka pārtrauc sadarbību -
1.3.3.1. līdz 3 mēnešiem 200 EUR/mēn.
1.3.3.2. sākot ar 4. mēnesi 700 EUR/mēn
1.3.4. Negatīva procentu likme klientu kontu atlikumiem Šveices frankos4 -1,5% gadā

1.4. Konta izraksti

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.4.1. Konta izrakstu sagatavošana pēc Klienta pieprasījuma par vienu bankas dienu 2,00 EUR
1.4.2. Konta izrakstu sagatavošana pēc Klienta pieprasījuma par vienu mēnesi 5 EUR
1.4.3. Konta izrakstu sagatavošana pēc Klienta pieprasījuma par periodu, kas lielāks par vienu mēnesi 10 EUR / par katru mēnesi

1.5. Likumā noteiktu piespiedu darbību izpilde

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi EUR
1.5.1. Tiesu izpildītāju rīkojuma un Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevuma pieņemšana izpildei 10 EUR
1.5.2. Naudas līdzekļu piespiedu pārskaitīšana, saskaņā ar Tiesu izpildītāju rīkojumu vai Valsts ieņēmumu dienesta inkasācijas uzdevumu, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā Saskaņā ar Klienta apkalpošanas tarifu Bankā

1 Komisijas nauda par maksājumu kartes apkalpošanu pirmajā gadā netiek ieturēta
2 Papildus komisijas maksa par konta atvēršanu 2 darba dienu laikā pēc pilna dokumentu komplekta iesniegšanas Bankā
3 Klients neveic operācijas vairāk par 12 mēnešiem, un konta darbība nav saistīta ar citu operāciju veikšanu Bankā
4 Piemērojama visai norēķinu konta atlikuma summai par faktiskajām dienām

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !