Vakances

VECĀKAIS KREDĪTRISKU ANALĪTIĶIS

PIENĀKUMI

  • Komplicētu darījumu strukturēšana un kredītspējas vērtēšana
  • Regulāra klientu kredītspējas uzraudzība un nosacījumu izpildes kontrole
  • Kredītu kvalitātes vērtēšana un nepieciešamo korekciju aprēķināšana
  • Līdzdalība bankas kredītriska vadības sistēmas pilnveidošanā
  • Nozaru un makroekonomikas tendenču analīze

Vakance ir aktuāla, kamēr sludinājums ir publicēts

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei