Uzmanību! Šobrīd uzdarbojas krāpnieki. Never aizdomīgas saites, kas saņemtas sms vai e-pastā un nekādā gadījumā šādās saitēs neievadi savus internetbankas piekļuves vai maksājumu karšu datus! Uzzini, kā neuzķerties!

Vakances

VECĀKAIS GRĀMATVEDIS

PIENĀKUMI

Bankas meitas uzņēmumu grāmatvedības uzskaites nodrošināšana un kontrole:

  • grāmatvedības cikla nodrošināšana, procesu organizēšana un uzraudzība atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un uzņēmumu grāmatvedības politikai, t.sk. mēneša un gada finanšu procesu slēgšana noteiktajos termiņos
  • gada pārskatu un starpperiodu pārskatu, bilances, nodokļu deklarāciju u.c. atskaišu sagatavošana
  • nodokļu aprēķināšana, finanšu atskaišu sagatavošana, komunikācija ar valsts nodokļu uzraudzības iestādēm
  • konsultāciju sniegšana nodokļu un citos grāmatvedības jautājumos
  • piedalīties iekšējo normatīvo dokumentācijas aktu izstrādē

Atbalsta sniegšana galvenajam grāmatvedim:

  • FINREP un citu  pārskatu sagatavošanā, sadarbībā ar ārējiem auditoriem, pamatlīdzekļu inventarizācijā
  • veikt grāmatvedības procesu efektivizēšanu un automatizēšanu
  • citu ar grāmatvedības uzskaiti un pārskatiem saistītu uzdevumu veikšana

Vakance aktuāla, kamēr sludinājums ir publicēts

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei