Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Vakances

KLIENTU DARĪJUMU ANALĪZES NODAĻAS VADĪTĀJS

PIENĀKUMI

  • Plānot, organizēt un vadīt analītiķu komandas darbu, nodrošināt efektīvu sadarbību starp analītiķiem un citām bankas struktūrvienībām
  • Nodrošināt nepārtrauktu klientu darījumu kontroli, kā arī  savlaicīgu un pietiekamu sākotnējās, regulārās uzraudzības un padziļinātās izpētes veikšanu, saskaņā ar bankā noteikto kārtību
  • Aktualizēt, apkopot un dokumentēt informāciju, izdarīt secinājumus un sniegt ieteikumus par turpmāko sadarbību ar klientu. Izstrādāt un atjaunot iekšējos normatīvos dokumentus, kontrolēt to ievērošanu
  • Analizēt sarežģītākos darījumus, identificēt visa veida neparastos darījumus un ziņot par tiem saskaņā ar bankā noteikto kārtību

Vakance aktuāla, kamēr sludinājums ir publicēts

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !