Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Vakances

JURISTS KLIENTU UN DARĪJUMU UZRAUDZĪBAS PĀRVALDĒ (NILLTPFN)

PIENĀKUMI

  • NILLTPFN, Sankciju riska pārvaldīšanas, OECD CRS un FATCA prasību izpildes kontrole
  • Klientu juridisko un identifikācijas dokumentu pārbaude un datu kontrole bankas sistēmās
  • Dokumentu sagatavošana un sarakste ar valsts institūcijām, auditoriem u.c.
  • Iekšējo normatīvo dokumentu pilnveide savas atbildības jomā un juridiskais atbalsts bankas darbiniekiem savā profesionālās specializācijas jomā

Vakance aktuāla, kamēr sludinājums ir publicēts

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !