Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Vakances

IEKŠĒJAIS AUDITORS

PIENĀKUMI 

 • Nodrošināt bankas iekšējas kontroles sistēmas neatkarīgu uzraudzību saskaņā ar normatīvo dokumentu prasībām
 • Veikt auditus saskaņā ar plānu un darba uzdevumu, nodrošināt objektīvu, konstruktīvu, savlaicīgu audita ziņojumu un ieteikumu sagatavošanu
 • Nodrošināt efektīvu komunikāciju ar iekšējiem klientiem un ārējiem pārbaudītājiem
 • Veikt ieteikumu ieviešanas uzraudzību un kontroli 
 • Sniegt konsultācijas darbiniekiem par iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanu

PIEDĀVĀJAM

 • Gūt daudzpusīgu un vērtīgu darba pieredzi, strādājot augsti profesionālā komandā
 • Iespēju mācīties un nepārtraukti profesionāli pilnveidoties, kā arī praktiski pielietot iegūtās zināšanas un iemaņas
 • Atalgojums EUR 1800 pirms nodokļu nomaksas (iespējamas izmaiņas atbilstoši kompetencei) 
 • Darba vieta: Rīgas centrs | bankas darba laiks: 8:30 – 17:30
 • Veselības apdrošināšana un iespēja daļu laika strādāt attālināti pēc pārbaudes laika izturēšanas

PRASĪBAS

 • Augstākā akadēmiska vai profesionālā izglītība finanšu vai ekonomikas jomā un vismaz 3 gadu darba pieredze iekšējā audita funkcijā kredītiestādē vai finanšu iestādē, vēlami kvalifikāciju apliecinoši sertifikāti
 • Labas zināšanas par banku darbību un tās procesu pārvaldību, iekšējās kontroles sistēmu un risku vadību, audita metodoloģiju
 • Priekšroka tiks dota kandidātiem ar pieredzi AML jomā
 • Analītiskās spējas, augsta atbildības sajūta, prasme plānot laiku
 • Spēja argumentēti paust savu viedokli, labas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, Excel, PowerPoint)
 • Izcilas latviešu valodas zināšanas un spēja strādāt ar profesionālo dokumentāciju angļu un krievu valodās

Vakance aktuāla, kamēr sludinājums ir publicēts

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !