Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Vakances

IEKŠĒJĀ AUDITA STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS

PIEDĀVĀJAM

 • Darbu augsti profesionālā komandā, kas orientēta uz rezultātu
 • Iespēju realizēt savas idejas, strādājot lokālā organizācijā, kur ir efektīvs lēmumu pieņemšanas process
 • Atalgojumu sākot no 2000 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas (atkarīgs no kompetences)
 • Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika izturēšanas
 • Darba vieta: Rīgas centrā, iespēja daļēji strādāt attālināti un individuāli vienoties par darba laiku

PRASĪBAS KANDIDĀTAM

 • Vismaz 5 gadu ilga praktiska pieredze iekšējā audita veikšanā bankā
 • Prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu un struktūrvienības darbu atbilstoši labas prakses standartiem banku nozarē
 • Izpratne par bankas produktiem, procesiem, informatīvo sistēmu darbību, risku pārvaldību un normatīvo dokumentu prasībām
 • Izcilas komunikācijas un argumentācijas prasmes gan rakstiski, gan sarunu valodā

PAMATA PIENĀKUMI

 • Vadīt un pilnveidot iekšējā audita struktūrvienības darbu, izstrādāt stratēģisko darba plānu, pamatojoties uz risku novērtējumu
 • Nodrošināt neatkarīgu kontroli, kā arī ieteikt uzlabojumus Bankas darbības, darba procesu un struktūras pilnveidošanai. Regulāri sagatavot un iesniegt audita ziņojumus un pārskatus, iesakot uzlabojumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai
 • Izvērtēt risku kontroles un darbības atbilstības kontroles funkciju efektivitāti: risku identificēšanas un izvērtēšanas metodes, risku pārvaldību un to kvalitāti
 • Izvērtēt un sniegt priekšlikums uzlabojumiem NILLTPF un sankciju risku pārvaldības jomās
 • Sniegt ieteikumus IT risku novēršanai, informācijas drošības un datu aizsardzības jomās

Vakance aktuāla, kamēr sludinājums ir publicēts

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !