Rūpējoties par savu un citu veselību, aicinām klientus izmantot bankas pakalpojumus attālināti.

Vakances

BANKU NOZARES PROFESIONĀLIS

Šobrīd neesam aktīvos jaunu darbinieku meklējumos, bet esam gatavi iepazīt banku nozares profesionāļus, kam ir nozīmīga un mums noderīga pieredze.

PIEDĀVĀJAM

  • darbu augsti profesionālā komandā, kas orientēta uz rezultātu
  • iespēju realizēt savas idejas, strādājot orgnizācijā, kur ir efektīvs lēmumu pieņemšanas process

PRASĪBAS

  • atbilstoša izglītība
  • praktiska darba pieredze un nozīmīgi profesionālie panākumi
  • enerģiska, uz rezultātu orientēta personība, kas ir gatava mācīties
  • spēj dot pozitīvu ieguldījumu komandas sadarbības uzlabošanā
  • vismaz 3-5 gadu praktiska darba pieredze bankā

Lūdzu sūti savu pieteikumo, iespējami precīci norādot vēlamo darba jomu

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei !