Jaunumi

Jaunumi

Stingrāki drošības pasākumi maksājumiem ar karti internetā

Saskaņā ar ES prasībām par drošu iepirkšanos, no 2021. gada 1. janvāra tiks pastiprinātas autentifikācijas prasības maksājumiem tiešsaistē ar karti. 

Stingrākas autentifikācijas izveides mērķis ir klientu interešu aizsardzībai. 

Gadījumā, ja klienta izvēlētais tirgotājs nebūs ieviesis jaunos tehnoloģiskos drošības risinājumus - stingro autentifikāciju, iespējami traucējumi norēķiniem ar kartēm internetā. 

Stingro autentifikāciju norēķiniem ar maksājuma kartēm internetā Eiropas Savienībā (ES) paredz Otrās Maksājumu pakalpojumu direktīvas (PSD2) saistītie regulatīvie tehniskie standarti, kas pieprasa stingrākas autentifikācijas prasības tiešsaistes norēķiniem ar maksājumu kartēm. Lai izpildītu šīs prasības, pakalpojuma sniedzējiem, t.sk. tirgotājiem no ES (arī EEZ) un karšu izdevējiem jāievieš risinājumi, kas uzlabo maksājumu drošību un nodrošina augstāka līmeņa klientu aizsardzību. 

Turpmāk stingro autentifikāciju, piemēram, izmantojot Smart-ID, biometriju vai kodu kalkulatoru, galvenokārt pieprasīs lielāka apmēra maksājumiem. Stingro autentifikāciju atbilstoši noteiktiem drošības algoritmiem pieprasīs arī zemākas vērtības maksājumiem, piemēram, ik pēc pieciem secīgiem maksājumiem vai, ja maksājumu kopējā vērtība sasniegusi 100 eiro.

Līdz šim, veicot tiešsaistes maksājumus ES, stingrā autentifikācija netika pieprasīta katram darījumam, jo tās pieprasīšanas biežumu noteica pakalpojumu sniedzēji atbilstoši riska analīzei. Stingrās autentifikācijas pieeja nodrošinās maksājuma karšu turētājiem un arī tirgotājiem papildus drošību, jo informācija, kas ir uzdrukāta uz maksājuma kartes, var tikt nokopēta un izmantota krāpšanas nolūkiem vai nelegāliem norēķiniem bez kartes turētāja ziņas.

Latvijā stingrās autentifikācijas piemērošana e-komercijā notiek jau vairākus gadus. Klientiem tās lietošanā, pirkumu apstiprinot internetbankā vai mobilajā aplikācijā, ir izveidojusies pieredze. Tomēr daļa tirgotāju citās ES valstīs, pie kuriem Latvijas klienti iepērkas, šos risinājumus pretēji tiesību aktu prasībām joprojām nav ieviesuši. Šādos gadījumos maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kuri ir karšu izdevēji, pirkumus internetā atteiks.

Ja klienti izmanto maksājumu karti regulāriem maksājumiem, tad turpmāk kartes pievienošanai šādam maksājumam pirmajā reizē notiks, piemērojot stingro autentifikāciju, savukārt turpmākajiem darījumiem tā nebūs obligāta.

Aicinām klientus būt saprotošiem un neskaidru jautājumu gadījumā vērsties pie sava maksājumu pakalpojuma sniedzēja vai karšu izdevēja.
 

Saistītas ziņas

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei