Jaunumi

Jaunumi

Izmaiņas cenrādī

Esam veikuši izmaiņas bankas pakalpojumu cenrādī, kas stāsies spēkā 2023. gada 21. aprīlī, 8. maijā un 26. jūnijā.

Būtiskākās izmaiņas bankas pakalpojumu cenrādī fiziskām un juridiskām personām, kas stājas spēkā 2023. gada 21. aprīlī:

 • Klientu norēķinu kontu apkalpošana – mainīta komisijas maksa par SDI konta slēgšanu;
 • Internetbanka – turpmāk internetbankas paroles atjaunošana – bez maksas;
 • SMS atskaite – turpmāk netiks ieturēta komisijas maksa par SMS īsziņu sūtīšanu;
 • Noguldījumi – ieviests Vienkāršais depozīts (procentus var saņemt depozīta termiņa beigās) ar 3 mēnešu termiņu un būtiski palielinātas depozītu procentu likmes:
Termiņš Procentu likme
3 mēneši 1.50%
6  mēneši 1.75%
1 gads 2.25%

2 gadi

2.50%
3 gadi 2.75%
4 gadi 3.00%
5 gadi 3.25%

Noteikta samazināta komisijas maksa par depozīta pirmstermiņa dzēšanu:

Pakalpojuma veids Cena, EUR
Depozīta līguma izbeigšana pirms termiņa, neievērojot brīdinājuma termiņu 30 kalendārās dienas 1.50% no depozīta summas
Depozīta līguma, kas noslēgts no 01.07.2022., izbeigšana pirms termiņa, brīdinot banku vismaz 30 kalendārās dienas iepriekš 1.00% no depozīta summas
 • Maksājumu kartes – mainīta komisijas maksa par nepamatotu pretenziju izskatīšanu, kā arī tagad piedāvājam klientiem iespēju iegādāties ceļojumu apdrošināšanu.

Būtiskākās izmaiņas bankas pakalpojumu cenrādī juridiskām personām, kas stājas spēkā 2023. gada 8. maijā:

 • Dokumentārās operācijas – cenrādis papildināts ar atsauci – ja Bankas pakalpojumu cenrādī nav noteikta komisijas maksa par sniegto pakalpojumu vai sniegtā pakalpojuma administratīvās izmaksas ir augstākas, nekā cenrādī noteikts, Banka nosaka individuālu komisijas maksu un vienojas par to ar klientu pirms pakalpojuma sniegšanas.
 • Ieguldījumi – veiktas redakcionālas izmaiņas un mainītas komisijas maksas darījumos ar akcijām, obligācijām un depozitāriem pakalpojumiem.

Būtiskākās izmaiņas bankas pakalpojumu cenrādī fiziskām personām, kas stājas spēkā 2023. gada 26. jūnijā:

 • Klientu norēķinu kontu apkalpošana – precizēti nosacījumi, procentu par norēķinu konta atlikumu saņemšanai;
 • Dokumentu un izziņu sagatavošana – mainīta komisijas maksa par cita veida izziņu saņemšanu;
 • Maksājumu kartes – mainīta komisijas maksa par skaidras naudas izņemšanu bankomātos ārpus SEPA valstīm;
 • Ieguldījumi – veiktas redakcionālas izmaiņas un mainītas komisijas maksas darījumos ar akcijām, obligācijām un depozitāriem pakalpojumiem.

Aicinām iepazīties ar izmaiņām cenrādī (izmaiņas izceltas sarkanā krāsā).
 

Saistītas ziņas

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei