Jaunumi

Jaunumi

INDUSTRA pievienojas Finanšu nozares asociācijas moratorijam

Finanšu nozares asociācija sadarbībā ar tās biedriem ir izstrādājusi moratoriju, kas paredz banku klientiem privātpersonām, kuru īstermiņa finanšu grūtības izraisījis COVID-19, iespēju atlikt hipotekārā kredīta pamatsummas maksājumus līdz 12 mēnešiem, savukārt līzinga un patēriņa kredīta pamatsummas maksājumus līdz sešiem mēnešiem.

Moratorijs paredz, ka klientam būs iespēja saņemt saistību pamatsummas izpildes atlikšanu, ja tam nav būtisku saistību izpildes kavējumu pēdējo 12 mēnešu laikā pirms 2020. gada 12. marta, kā arī tas nav atzīts par maksātnespējīgu pirms minētā datuma vai saistību pamatsummas izpildes atlikšanas periodā, kā arī šajā periodā klients turpina maksāt kredīta procentus un/vai citus maksājumus, kas noteikti aizdevuma līgumā. Klientam ir jāturpina godprātīga rīcība, pilnīgi un atklāti jāsadarbojas ar banku,  kā arī jāsniedz tai precīza informācija. 

Par klienta pieteikuma izskatīšanu netiks iekasēta komisijas maksa. Citi līguma grozījumi, kas pasliktinātu klienta stāvokli, netiek izdarīti. Moratorijs veicina vienkāršu saistību pamatsummas atlikšanas procesu klientam. Klientam tikai jānorāda,  kāds saistību izpildes atlikšanas iemesls ir radies COVID-19 vīrusa dēļ, piemēram, samazinājušies ienākumi, pārtrauktas darba attiecības u.c. Klients var izvēlēties arī īsāku saistību pamatsummas atlikšanas termiņu par moratorijā noteikto. 

Aicinām Industra klientus rūpīgi un objektīvi izvērtēt savas finanšu iespējas un situācijas attīstību. 

Papildu uzziņa par Industra kredītbrīvdienām:

+ 371 67019181,  

Papildu uzziņa par Finanšu nozares asociācijas moratoriju: https://www.financelatvia.eu/

 

 

Saistītas ziņas

Atver kontu un piesakies maksājumu kartei